Europarlement probeert nogmaals veevervoer over zee tegen te gaan

Pig on truck transport to factory

Het Europees Parlement beslist deze week dat het vervoer van levend vee in de EU verder moet worden beperkt. In Straatsburg wordt niet alleen gestemd over de recente aanbevelingen van een speciale enquêtecommissie, maar ook over aanvullende voorstellen.

Sommige Europarlementariërs proberen met nog strengere amendementen een volledig verbod op transporten van alle levend vee voor elkaar te krijgen. Vanaf 2023 mogen ritten met slachtvee niet langer dan acht uur duren, en niet bij temperaturen boven de dertig graden.

Een uitzondering voor sommige transporten boven de 35 graden wordt geschrapt. Er moeten betere stopplaatsen komen, en  camera’s voor inspecties bij de laad- en losplaatsen voor dieren. Ook wordt het vervoer verboden van dieren jonger dan 35 dagen. 

Maar de nieuwe regels gelden niet voor het transport van niet-slachtvee, en ook niet voor vervoer over zee. Het Europarlement wil een einde maken aan – wat zij noemt – ‘het gesleep met dieren’, waarbij vee in het ene EU-land wordt gefokt, in andere landen worden geslacht, en in weer andere landen wordt verwerkt en verpakt. 

Europarlementariërs van de Groenen en de Partij voor de Dieren hebben amendementen ingediend voor een vervoersverbod langer dan 8 uur voor alle vee, niet alleen voor slachtvee. En dat zou ook moeten gelden voor alle vervoer over zee; hooguit tot 24 uur. In de ANIT-commissie staakten de stemming daarover met 30 tegen 30 stemmen, met ‘e’en onthouding. In het voltallige parlement k’an er alsnog een meerderheid voor zijn.

In een voorstel voor een vervoerslimiet van 24 uur voor veevervoer over zee blijft de Ierse kalveren-export naar het EU-vasteland ongemoeid. Dat zou wel de export naar landen buiten de EU blokkeren.

De transporten van tienduizenden schapen vanuit Roemeense havens via de Zwarte Zee en de Bosporus naar islamitische landen in het Midden-Oosten zijn al vele jaren omstreden. Ook de verscheping van kalveren vanuit Spaanse havens naar Noord-Afrika valt in de categorie ‘ export naar buiten de EU’.

Veel commissieleden willen een eind maken aan wat zij noemden ‘het gesleep met dieren’, waarbij vee in het ene EU-land wordt gefokt, in andere landen worden geslacht, en in weer andere landen wordt verwerkt en verpakt. Waarom levende dieren transporteren, als je ook hun karkassen kunt vervoeren?, zo werd vorige maand in de ANIT-commissie opgemerkt.