Europarlement scherpt de criteria voor van-boer-tot-bord verder aan

Het Europees Parlement wil de voedselstrategie van de Europese Commissie fors uitbreiden en toekomst-gerichter maken. In Straatsburg hebben de europarlementariërs – soms met kleine verschillen – enkele tientallen amendementen aangenomen.

Een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD) met 48 amendementen dat eerder al werd goedgekeurd door de envi/agri commises, werd ongewijzigd aangenomen. Op één toevoeging na, waarin nog eens uitdrukkelijk wordt verzocht om impact assessments.

Daardoor lijkt de van-boer-tot-bord voedselstrategie voor agrariërs grotendeels verplichtend te zullen geworden. Bij de finale stemming ontstaat daarover woensdag duidelijkheid. Maar ook moeten internationale handelsverdragen worden aangepast zodat er geen oneerlijke import-concurrentie komt.

Een van de aanscherpingen is het bindend maken van de reductiedoelstellingen voor pesticide- en antibioticagebruik, die Timmermans vorig jaar voorstelde. OOk mag er niet langer met EU-subsidie reclame gemaakt worden voor de consumptie van ‘rood vlees

Hoewel de nu aangenomen amendementen een aanscherping inhouden van de plannen van Klimaatcommissaris Timmermans en voedselcommissaris Kyriakides, wordt niet verwacht dat het voltallige Europees Parlement woensdag de aangescherpte versie alsnog volledig zal verwerpen. Daarmee doet het Europarlement volgens commentatoren een belangrijke stap voorwaarts naar vernieuwing van het Europese agrarische beleid. Er wordt in wandelgangen in Straatsburg zelfs geproken van een kantelmoment.

Zo accepteert het Europarlement het pleidooi van de Europese Commissie om in 2030 minstens 25 procent van de Europese landbouw biologisch te maken (dit is geen verplichting). Wel is bepaald dat er voordien, net zoals bij andere wetsvoorstellen, eerst een financiële-gevolgen-studie moet komen. De protesten van tegenstanders dat er te veel onzekerheid was, werden door de meesten niet gesteund.

Vooral het standpunt van de meerderheid van het Europees Parlement dat er over tien jaar minstens de helft minder chemicaliën gebruikt mogen worden in de landbouw, zal de komende jaren nog hoofdbrekens kunnen kosten. Maar het feit dat de Klimaat- en Milieu-aspecten een doorslaggevende rol moeten gaan spelen in de Europese landbouwpolitiek, is met deze stemming een fors stuk dichterbij gekomen.

Over de omvang van de veestapel in de EU-landen zeggen de MEP’ers dat die veestapel moet zorgen voor ‘minder uitstoot’ en ‘minder landgebruik’. Dat soort besluiten waren een paar jaar geleden in veel EU-landen nog onbespreekbaar.

Weliswaar moeten de commissarissen Timmermans en Kyriakides nu met concrete wetsvoorstellen komen, en daar zullen de LNV-ministers nog hun zegje over moeten doen. Desondanks is de verwachting dat LNV-commissaris Janusz Wojciechowski en de EU-landbouwkoepels zich bij deze nieuwe koers zullen moeten neerleggen.

Het Europees Parlement verwoordde deze aanbevelingen op grond van een nota van de Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp. Deze politica van de Partij voor de Dieren was mede-rapporteur van het EP op dit dossier. Met slechts vijf stemmen verschil kreeg zij ook voor elkaar dat het Europarlement zich uitsprak over de gevaren van zoönosen bij de verspreiding van ziekten door dieren.

Een medewerker van de Europolitica beschouwde de uitslag van deze stemming als een succes en een doorslaggevende koerswending; niet zozeer voor Néderlandse agrarische begrippen maar vooral voor de agrarisch geörienteerde landen in midden- en oost-Europa.