Europarlement stelt doelen vast voor VN-klimaattop Glasgow vast

Plenary session- Climate and ecological emergency

De Milieucommissie van het Europees Parlement wil op de VN-klimaattop in november in Glasgow dat de EU pleit voor het geleidelijk geheel afschaffen van subsidies voor de opwekking van fossiele energie.

Een ENVI-resolutie, waarover deze week door het voltallige Europarlement wordt gestemd, vormt op die VN-top het startpunt voor de onderhandelaars van het Europees Parlement.

De resolutie roept op werk te maken van de belofte van rijke landen om jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatsubsidie beschikbaar te stellen aan ontwikkelingslanden. Ondanks gebrek aan steun bij de Christendemocraten, haalde ook dat voorstel een meerderheid om uiterlijk in 2025 alle fossiele subsidies volledig af te schaffen.

De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) had graag nog hogere Europese klimaatdoelen gezien, maar daar was geen meerderheid voor. Eickhout maakt deel uit van de onderhandelingsdelegatie van het Europees Parlement in Glasgow.

De onderhandelingen tijdens de klimaattop gaan over veel technische zaken. Een van de belangrijke discussiepunten is de tijdslijn van de klimaatdoelen. Landen hebben nu klimaatdoelen met verschillende data voor hun tussendoel, bijvoorbeeld 2025 of 2030.

De discussie is of die doelen elke vijf of elke tien jaar gesteld moeten worden. Het Europarlement wil dat dit soort doelen vanaf 2031 voor elke vijf jaar gesteld worden.

Er zijn grote verschillen tussen landen. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en de VS zetten verhoudingsgewijs grote nieuwe stappen, net als de Europese Unie. Maar bijvoorbeeld Australië en Indonesië hebben gewoon hun oude klimaatdoel opnieuw ingediend.

Dan zijn er nog landen als Rusland en India die zulke zwakke doelen stellen, dat die boven hun werkelijke uitstoottrend liggen. Het gevolg is dat ze geen klimaatbeleid hoeven te voeren om hun doelen te halen en dus ook geen uitstootverlaging realiseren.