vrijdag 30 september 2022
Home EP Europarlement stelt onderzoek in naar misbruik landbouwsubsidies

Europarlement stelt onderzoek in naar misbruik landbouwsubsidies

De Europese Rekenkamer vindt dat de Europese Commissie misbruik en fraude met EU-landbouwsubsidies actiever moet opsporen. Ook moet Brussel de EU-landen meer aansporen om fraude te vervolgen en te bestraffen. De budget-controlecommissie van het Europees Parlement heeft inmiddels besloten een eigen onderzoek in te stellen.

Het zijn niet zozeer de rechtstreekse hectaresubsidies die fraudegevoelig zijn, maar vooral de stimuleringspremies in het plattelandsfonds. Uitgaven waarvoor complexere regels gelden en sommige GLB-betalingsregelingen die gericht zijn op specifieke categorieën begunstigden, blijken fraudegevoelig te zijn. 

Ook zijn frauduleuze praktijken geconstateerd zoals vervalsing van documenten, dwang, aanwending van politieke invloed of voorkennis, manipulatie van procedures of betaling van steekpenningen. Uit onderzoek van fraudebestrijdingsbureau van de EU (OLAF) is gebleken dat de landbouwgebieden die het meest vatbaar zijn voor fraude, grond in overheidsbezit of particuliere grond met een onduidelijke eigenaar zijn. 

Fraudeurs kunnen ook proberen landbouwgrond te verwerven met als enig doel rechtstreekse betalingen te ontvangen, zonder daadwerkelijk landbouwactiviteiten te verrichten. Het risico is groter voor bepaalde weidegronden en bergachtige gebieden, waar het moeilijker is om te controleren of de vereiste landbouwactiviteit, zoals begrazing, daadwerkelijk plaatsvindt.

De Rekenkamer heeft 698 GLB-betalingen gecontroleerd en in 101 gevallen fouten aangetoond. In 17 van die gevallen vermoedden de onderzoekers opzet en fraude. De ERK heeft geen mandaat om fraude te onderzoeken, maar moet zaken doorverwijzen naar OLAF of naar het Europees Openbaar Ministerie (EOM) voor verder onderzoek.

De begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement neemt de tekortkomingen serieus en gaat zelf onderzoek doen. D66-Europarlementarier Sophie in ´t Veld wordt namens Renew Europe schaduwrapporteur.

“Landbouwsubsidies zijn nog altijd de grootste component van de Europese begroting. Het tegengaan van misbruik van deze miljardenpot vergt onophoudelijke inzet. Het is tamelijk verontrustend om te lezen dat de Europese Commissie de aanpak sinds 2016 niet heeft geüpdatet.`

Populair

Jan Huitema (VVD) voorzitter EU-liberalen genetische bio-techniek

De Nederlandse VVD-Europarlementariër Jan Huitema is door de liberale Renew-fractie aangewezen als voorzitter van een werkgroep voor het formuleren van een...

Wereldvoedselprijzen 28% hoger; na tien jaar weer op recordhoogte

De wereldvoedselprijzen zijn vorig jaar met 28 procent gestegen tot het hoogste niveau van de afgelopen tien jaar. Volgens het voedselagentschap...

Frankrijk komt met forse subsidie voor steun eigen varkensfokkerijen

De Franse Landbouwminister Julien Denormandie heeft 270 miljoen euro subsidie uitgetrokken voor ondersteuning van de Frans varkensindustrie. Ook gaat hij de...

EU werkt aan ‘groene douane’ tegen milieu-onvriendelijk importvoedsel

De Europese Commissie houdt in maart een inspraakronde over de gevolgen van de Green Deal voor de landbouw. De komende vier...

Wel noodhulp voor Oekraïne en boeren; geen uitstel Green Deal

De Oekraïense minister van Landbouw Roman Lesjenko neemt maandag per videoverbinding deel aan de Europese landbouwraad, hoewel het land geen lid...

Net binnen

Minder melkkoeien in meeste EU-zuivellanden; niet in Nederland

Het aantal melkkoeien in de Europese Unie is vorig jaar opnieuw afgenomen. De veestapel neemt al zes jaar onafgebroken af. Volgens...

EU-landen willen weer jacht op wolf ter bescherming van grazend vee

Europees Milieucommissaris Virginius Sinkevicius vindt dat wolven en landbouw naast elkaar moeten bestaan. Hij vindt niet dat de jacht op wolven...

Uitstoot grote veehouderijen in EU geldt straks als industriële emissie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het voorstel van de EU-commissarissen om de grotere rundveehouderijen voortaan ook onder de richtlijn tegen...

Minder chemicaliën in landbouw kan alleen met nieuwe middelen

De Landbouwministers van de meeste EU-landen vinden het Commissie-voorstel om het gebruik van chemicaliën in de landbouw binnen een paar jaar...

Algerije stuurt zeetransport van honderden Franse stieren terug

Opnieuw dreigen honderden Europese dieren na een mislukt transport over zee te moeten worden afgemaakt. De bijna 800 jonge stieren uit...