Europarlement stemt maandag in met meer hernieuwbare energie

Het Europees Parlement stelt maandag in Straatsburg naar verwachting in met een nieuwe EU-richtlijn voor hernieuwbare energie. Met de stijgende energierekeningen en de dreiging dat Rusland de gasvoorziening gaat afsluiten, lijkt een transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie urgenter dan ooit.

De richtlijn hernieuwbare energie verhoogt het aanvankelijke doel (32 procent in 2030) na de Russische invasie van Oekraïne tot 45%. Verwacht wordt dat vrijwel alle fracties in het Europarlement maandag met het voorstel van de Europese Commissie zullen instemmen.,

Voor de Groenen is de verhoogde doelstelling van 45% niet ambitieus genoeg en wordt in een amendement een nog hogere doelstelling van 56% voorgesteld. “Ik geloof dat we op technisch niveau zelfs meer kunnen doen dan die 56%”, zei het Duitse Groenen-parlementslid Jutta Paulus donderdag tegen verslaggevers tijdens een persconferentie van de Groenen.

Om hun ambities te ondersteunen, hebben de Groenen donderdag een studie gepubliceerd die liet zien hoe de overgang naar hernieuwbare energie kan worden versneld, inclusief twee scenario’s die aangeven hoe 100% hernieuwbare energie in 2030 en 2040 kan worden bereikt.

De Groenen geven toe dat beide scenario’s een uitdaging zouden zijn, maar geloven nog steeds dat dit mogelijk zou zijn met een sterke politieke wil.

In juli stemde de industriecommissie van het Parlement in met het verhogen van de doelstelling tot 45% gezien de energiecrisis. Volgens de Groenen is het aan het Parlement om meer ambitie te tonen.

Met een moeilijke winter voor de boeg, wenden verschillende landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk en Nederland, zich met tegenzin tot meer gebruik van kolencentrales voor de opwekking van elektriciteit, als reactie op de beperking van de gasvoorziening door Rusland.

Bovendien hebben landen als Polen de versnelde omschakeling naar hernieuwbare energie teruggedrongen vanwege hun grote afhankelijkheid van traditionele steenkool.