Europarlement strenger tegen energieverspilling en luchtvervuiling

Het Europees Parlement heeft met overgrote meerderheid (met 486 – 132 stemmen) strengere regels vastgesteld tegen energieverspilling en luchtvervuiling. Daardoor mag straks niet alleen landbouw of veeteelt minder CO2 uitstoten, maar moeten ook oude huurwoningen versneld worden geïsoleerd en moeten auto’s schoner gaan rijden.

Het besluit van het Europarlement komt neer op een aanscherping van de Fitfor55-voorstellen die Klimaatcommissaris Frans Timmermans twee jaar geleden voorstelde. Inmiddels is duidelijk dat de EU-landen hun doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs niet gaan halen, en dat tussentijds moet worden bijgestuurd.

Met het nu aangenomen pakket van drie milieu- en energiewetten komt het Europarlement ook tegemoet aan de kritiek dat veel klimaatwetten vooral op het bordje van de EU-landbouw terecht kwamen. Nu wordt ook de CO2-uitstoot van het autoverkeer stringenter aangepakt, nadat eerder ook al de scheepvaart onder het ‘klimaat-stelsel’ was gebracht.

Later deze week wordt op een vergadering van de Milieuministers een besluit verwacht over het terugdringen van luchtvervuiling door grote veehouderijen.

Het Europees Parlement heeft nu ook haar positie bepaald voor de energie-standaarden voor gebouwen. Hiermee worden EU-landen verplicht oude gebouwen te renoveren en energiezuiniger te maken. De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks), die de onderhandelingen leidde, toonde zich tevreden met deze uitkomst.

“Het verduurzamen van alle gebouwen in Europa is een grote uitdaging; tegelijk is het ook een van de grootste kansen om niet alleen energiearmoede, maar ook onze uitstoot van broeikasgassen aan te pakken.” 

De wet moet ervoor zorgen dat alle gebouwen in Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te halen, is het voorstel om stapsgewijs het minimale energielabel te verhogen. Daarnaast moet de komende jaren in de woning-nieuwbouw worden tegengegaan dat er cv-boilers en fornuizen op gas worden geïnstalleerd. Omdat daartegen veel bezwaren worden verwacht van woningbouwers en van EU-landen, stelt het Europarlement voor dat gefaseerd te doen.

Gezien de enorme voordelen van energiezuinige gebouwen, wil GroenLinks dat de EU extra geld vrijmaakt om dit zo snel mogelijk te realiseren en om het voor mensen met lagere inkomens zo laagdrempelig mogelijk te maken. 

Nu de positie van het Parlement duidelijk is, kunnen de onderhandelingen met EU-landen beginnen, die hun positie eerder al innamen. Naar verwachting leidt dit voor het eind van het jaar tot een definitieve Europese wet waarmee gebouwen moeten verduurzamen.