Europarlement wil minder plastic pellets in zeetransport

Bij het Europees Parlement in Straatsburg wordt dinsdag betoogd voor een strengere Europese wet tegen plasticvervuiling door de scheepvaart. Donderdag debatteert het Europees Parlement over deze kwestie, mede omdat momenteel de kusten van de Spaanse provincie Galicië worden vervuild door miljarden plastic pellets.

Begin december heeft een containerschip voor de kust van Portugal een deel van de lading verloren. Die plastic korreltjes van enkele millimeters grootte worden onder meer gebruikt als opvulmiddel in verpakkingen. Vijf jaar geleden deed zich op de Nederlandse en Duitse Waddenkust een soortgelijke milieuramp voor.

De Europese Commissie heeft onlangs al nieuwe regels aangekondigd tegen plastic als verpakkingsmateriaal. Maar milieucommissaris Virginius Sinkevicius wil dat (nog?) niet toepassen op de scheepvaart omdat zoiets al internationaal is geregeld via de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Wel zou de EU iets kunnen afspreken over zeetransporten op weg naar EU-landen.

De Nederlandse Europarlementariër Anja Haga (ChristenUnie) wil donderdag in Straatsburg pleiten voor strengere regels voor containerschepen en aandringen op een verbod op plastic korrels die niet bio-afbreekbaar zijn. Vorige week heeft de Envi-milieucommissie van het Europees Parlement daarover al een resolutie opgesteld waarover deze week wordt gestemd.

“Aan de Spaanse kust spoelen al wekenlang miljoenen plastic korrels aan, vanwege een van boord geslagen container. Vijf jaar geleden heb ik met eigen ogen gezien wat voor enorme schade de ramp met de MSC Zoe veroorzaakte in het Waddengebied. Ik heb daarop besloten om plasticvrij te gaan leven. Met pijn in het hart constateer ik dat er zich nu opnieuw zo’n gigantische milieuramp voordoet”, aldus Haga.

Plastic pellets oftewel polyprop wordt onder meer gebruikt om metalen producten te polijsten. Het is stoot- en schokabsorberend materiaal dat tevens als vulmiddel kan worden gebruikt. Zo kan worden voorkomen dat kwetsbare producten tijdens transport elkaar beschadigen als er te veel ruimte in de verpakkingen zit. Volgens het Europees Agentschap voor chemische stoffen komt er jaarlijks 176.000 ton plastic per ongeluk in het milieu terecht.

Joao Albuquerque, de hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement, zei donderdag dat de nieuwe wet ook moet gaan gelden voor per-ongeluk-lozingen in de scheepvaartsector. “Dit is zeer dringend geworden. Dit soort milieudrama’s zijn bijna altijd te voorkomen”.

De Europese Commissie stelde aanvankelijk voor dat bedrijven die meer dan 1.000 ton plastic pellets vervoeren, een keuring zouden moeten ondergaan. Het parlement overweegt die drempel nu te verlagen naar 250 ton. Ook willen EU-politici dat niet alleen de plastic korreltjes onder de wet vallen, maar ook de plastic vlokken, poeders en stoffen die gebruikt worden om producten te maken.

Het Europees Parlement wil er spoed achter zetten, zodat de onderhandelingen met de EU-landen afgerond kunnen worden voor de EU-verkiezingen in juni. Groene en liberale parlementariërs steunen die aanpak, maar de centrumrechtse christendemocraten verzetten zich tegen onderdelen, zoals de poging om het aantal bedrijven dat onder de wet valt uit te breiden. Dat zou voor te veel kleine bedrijven te veel administratieve rompslomp geven.