donderdag 2 februari 2023
Home EP Europarlement wil 'positief-lijst' voor het houden van huisdieren

Europarlement wil ‘positief-lijst’ voor het houden van huisdieren

Het Europees Parlement vindt dat in de EU alleen huisdieren mogen worden gehouden die op een Europabrede ‘positieflijst’ staan. Het aantal exotische diersoorten dat gehouden mag worden, zou met zo’n positieflijst sterk afnemen, zo is de verwachting. Ook zou het niet meer nodig zijn om voor elke diersoort afzonderlijk – meestal: achteraf – een houdverbod op te leggen. 

De Europese Commissie heeft deze week in Straatsburg toegezegd de invoering van een Europese positieflijst te gaan onderzoeken. Nederland kent overigens al een positieflijst, die vanaf 2024 gaat gelden.

Een meerderheid van het Europees Parlement wil ook strengere maatregelen tegen handel in bedreigde diersoorten. Die soorten moeten de hoogst mogelijke internationale beschermingsstatus krijgen, waardoor alle commerciële handel in deze dieren verboden wordt. Dat staat in een motie van de Partij voor de Dieren die met 549 tegen 28 stemmen werd aangenomen in het Europees Parlement.

De Europese Commissie erkent dat de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn achterhaald is, en stelt een update voor. Doel is om de nationale regels te harmoniseren. De wetgeving is inmiddels meer dan 10 jaar oud en voldoet niet meer aan de huidige normen en de verwachtingen van de bevolking. Voor sommige diersoorten zijn er helemaal geen regels. 

Zo moeten er volgens Brussel nog tal van details worden gedefinieerd voor de bescherming van melkkoeien. Er zijn ook nog lacunes in de wetgeving over het vervoer over land of het verbod op het houden van kooien. De LNV-ministers hebben al eerder ingestemd met actualisering van de EU-regels voor dierenwelzijn. 

In een werkdocument erkent de Europese Commissie tekortkomingen. Die hebben ertoe geleid dat sommige EU-lidstaten hun nationale eisen hebben aangescherpt. Om uniforme regels voor alle boeren in de EU te herstellen, moet de dierenwelzijnswetgeving met spoed worden geactualiseerd, waarschuwt de Europese Commissie. 

Wereldwijd worden ongeveer een miljoen dier- en plantensoorten door menselijk toedoen bedreigd met uitsterven. Het is belangrijk dat de Europese Unie zich op de aankomende internationale CITES-conferentie (medio november in Panama) maximaal inzet voor het redden van diersoorten die op het punt van uitsterven staan,” zei Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). 

Zij uitte kritiek op de lakse opstelling van de Europese Commissie tijdens de vorige CITES-top in 2019. Toen weigerde Europa steun aan een voorstel van Afrikaanse landen ter bescherming van de Afrikaanse olifant. “Hun aantallen zijn in de tussentijd alleen maar verder gedaald,” hield Hazekamp de Commissie voor.

Populair

Boris Johnson gaat EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson bereidt zich voor om opnieuw aan de EU uitstel te vragen voor de Brexit, nu de...

Brexit-uitstel: drie dagen, weken of maanden? Of langer en ook nog een referendum?

De Europese Unie is bereid om Groot-Brittannië nog eens drie maanden uitstel te geven als de Britse premier Boris Johnson er...

Denemarken stemt in met aanleg Russische gasleiding Nord Stream 2

Denemarken heeft als laatste Europese land ingestemd met het traject voor de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2. Daarmee lijkt...

Oekraiense export kippenborst+bot voortaan wel legaal naar EU-markt

Er komt een einde aan de quasi onbeperkte invoer van Oekraïens pluimveevlees. De Associatieovereenkomst met het Oost-Europese land wordt zo gewijzigd...

Kroatië wil zo snel mogelijk ook de euro en visumvrije Schengenzône

De Kroatische premier Andrej Plenković maakte duidelijk dat Kroatië, de nieuwste EU-nieuwkomer, zich zo snel mogelijk bij de binnenste kringen van...

Net binnen

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.

Ook Nederland beperkt technologie-verkoop aan Chinese industrie

Nederland en Japan gaan samen met de Verenigde Staten de verkoop van halfgeleider-machines aan China beperken. Daardoor kunnen de Chinezen niet zelf...