Europarlement wil ruimer budget, desnoods door Europese Belasting

EP Plenary session

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft gewaarschuwd dat de Europese Green Deal kan mislukken als de EU-landen zouden weigeren er voldoende geld voor uit te trekken.

Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement verdedigde Von der Leyen een ambitieus meerjarenbudget (2021-2027) voor de financiering van zowel het huidige traditionele EU-beleid, inclusief de landbouwsubsidies, alsmede geld voor nieuwe prioriteiten, zoals de digitale transformatie, de Green Deal of Defensie.

Het hoofd van de Commissie legde speciale nadruk op de Green Deal, omschreven als de nieuwe groeistrategie van Europa. Ze vertelde de EP-leden dat ze geen enkel resultaat zal accepteren dat niet ten minste 25% van het budget voor de strijd tegen de opwarming van de aarde garandeert. Haar waarschuwingen komen een week vóór de ingelaste Europese Raad op 20 februari, waar de EU-regeringsleiders zullen proberen hun verschillen over de langetermijnbegroting te verkleinen.

In een debat over de EU-begroting 2021-2027 benadrukten de leden dat het Europees Parlement dat het alleen goedkeuring zal geven aan een meerjarenbegroting als die tegemoetkomt aan de ambities van de EU.

De meeste parlementsleden drongen er op aan dat voldoende financiering onmisbaar is om gezamenlijke ambities waar te maken, zoals de strijd tegen klimaatverandering, de digitale en ecologische transformatie en de sociale gevolgen daarvan alsmede het in stand houden van steun aan zwakke regio´s. Als bijvoorbeeld de Green Deal zou worden ingevoerd maar de totaalbegroting verkleint, dan zou dat betekenen dat er bezuinigd zal moeten worden in andere succesvolle EU-programma´s.

Tot slot is het voor de leden van het Europees Parlement belangrijk dat nieuwe bronnen van inkomsten voor de EU worden gecreëerd (“eigen middelen”). Parlementsvoorzitter Sassoli maakte op een persconferentie in Straatsburg duidelijk dat in de meerjarenbegroting duidelijk moet worden dat de toekomstige financiering van een níeuwe, modérne EU anders zal moeten worden aangepakt dan de huidige administratieve, technische aanpak.

Die huidige financiering komt neer op het heen-en-weer schuiven van rekeningen en bedragen, omdat de EU-ministers de jaarbedragen vaststellen, de Europese Commissie vervolgens het werk moet uitvoeren, en dat de rekeningen daarvan weer in mindering op de jaarbedragen worden gebracht. Daardoor is Brussel volledig afhankelijk van de financiële speelruimte die het telkenmale krijgt van de 27 ministers. Daarom pleitte Sassoli voor de invoering van een ‘Europese Belasting’.