vrijdag 30 september 2022
Home EP Europarlement wil strenge criteria in nieuw handelsverdrag met India

Europarlement wil strenge criteria in nieuw handelsverdrag met India

Het Europees Parlement vindt dat India zich in een nieuw handelsverdrag met de EU niet alleen moet houden aan Europese waarden en normen, maar ook rekening moet houden met de Green Deal, de boer-tot-bord voedselstrategie en het Klimaatakkoord van Parijs. De handel met India is volgens een EP-rapport  in tien jaar tijd met 70 procent toegenomen.

De gesprekken tussen de EU en India voor een nieuw handelsverdrag zijn vorige maand hervat, nadat ze tien jaar geleden waren opgeschort bij gebrek aan vooruitgang. Onlangs zei de Europese Commissie dat er binnen twee jaar een handelsverdrag met India moet liggen. 

Eerder besloot Brussel al dat in nieuwe handelsverdragen ‘spiegelclausules’ zullen worden opgenomen voor ‘een gelijk speelveld’ bij import en export, niet alleen voor productiecriteria en arbeidsvoorwaarden maar ook voor milieunormen voor producten. Ook gaat de EU klimaatcriteria hanteren.

Het Europarlement heeft daarom nu een resolutie aangenomen waarin de EU-politici de randvoorwaarden voor zo’n verdrag stellen. Gedoeld wordt ook op respect voor de rechtsstaat, democratie, mensenrechten, vrouwenrechten en arbeidsrechten. Momenteel liggen er in India ook allerlei handelsbelemmeringen voor EU-bedrijven. Ook die moeten worden opgelost, vindt het Europarlement. 

Zo kunnen producenten van auto’s, auto-onderdelen en agrarische producten niet gemakkelijk op de Indiase markt opereren. Het Parlement roept de Indiërs op om zulke obstakels te beslechten, zoals certificaten op drank, staal, speelgoed, levensmiddelen en medische hulpgoederen. Verder moet India stoppen met het ontmoedigen van import.

Het Europees Parlement wil de enorme markt van meer dan 1,3 miljard inwoners van India beter ontsluiten. ‘India is de meest begeerde bruid, ze wordt almaar jonger en rijker, reageert het Belgische Europarlementslid Geert Bourgeois (N-VA), wiens rapport nagenoeg unaniem werd goedgekeurd.

De Europese Unie is voor India de derde belangrijkste handelspartner, na de Verenigde Staten en China. India is voor Europa nummer tien. Valdis Dombrovskis, in de EU-Commissie bevoegd voor handel en economie, spreekt dan ook van ‘een van de belangrijkste relaties voor de komende tien jaar’. 

De Europarlementariërs vragen de Indiase regering ook om alsnog de Russische inval in de kandidaat-EU-lidstaat Oekraïne te veroordelen. Verder vragen ze om de samenwerking op te pakken om het voedselprobleem, dat door de Oekraïne-oorlog is ontstaan, mede op te lossen.

Populair

Duitsland gaat ná Kerst mogelijk slachtrijpe varkens opkopen

De Duitse LNV-minister Julia Klöckner sluit het opkopen van grote voorraden onverkocht kalfs- en varkensvlees niet uit, maar niet op dit...

Vorig jaar in EU-landen door corona – tijdelijk- minder luchtvervuiling

In alle landen van de Europese Unie is vorig jaar de CO2-luchtvervuiling verminderd. Eurostat berekende dat de uitstoot door verbranding van...

EU gaat Oekraïense boeren geld lenen voor kopen landbouwgrond

De Europese Commissie gaat 50 miljoen euro leningen verstrekken aan Oekraïense boeren en hun coöperaties voor het aankopen van landbouwgronden. Het...

USA wil agri-export meer spreiden maar nu nog geen verdrag met EU

De Verenigde Staten moeten hun landbouwexport spreiden over meer landen en minder afhankelijk zijn van één grote klant, China, en een...

Eerste schadeclaim van een Duitse imker tegen bijengif in zijn honing

Voor de rechtbank in Frankfort a/d Oder is het eerste civiele proces begonnen van een Duitse imker tegen zijn buurman, een...

Net binnen

Minder melkkoeien in meeste EU-zuivellanden; niet in Nederland

Het aantal melkkoeien in de Europese Unie is vorig jaar opnieuw afgenomen. De veestapel neemt al zes jaar onafgebroken af. Volgens...

EU-landen willen weer jacht op wolf ter bescherming van grazend vee

Europees Milieucommissaris Virginius Sinkevicius vindt dat wolven en landbouw naast elkaar moeten bestaan. Hij vindt niet dat de jacht op wolven...

Uitstoot grote veehouderijen in EU geldt straks als industriële emissie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het voorstel van de EU-commissarissen om de grotere rundveehouderijen voortaan ook onder de richtlijn tegen...

Minder chemicaliën in landbouw kan alleen met nieuwe middelen

De Landbouwministers van de meeste EU-landen vinden het Commissie-voorstel om het gebruik van chemicaliën in de landbouw binnen een paar jaar...

Algerije stuurt zeetransport van honderden Franse stieren terug

Opnieuw dreigen honderden Europese dieren na een mislukt transport over zee te moeten worden afgemaakt. De bijna 800 jonge stieren uit...