Europees Parlement begint met ontmanteling van de Green Deal

Het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om de EU-landen zelf de ruimte te geven om te beslissen of hun boeren zich aan alle EU-landbouwregels moeten houden. Daardoor mogen de EU-landen hun boeren toestemming geven om grasland om te zetten naar akkerbouw, zonder dat ze hun recht op EU-landbouwsubsidies verliezen.

Met 417 stemmen vóór, 162 tegen en 25 onthoudingen steunde het Europees Parlement die nationale flexibiliteit. De versoepeling van de regels maakt deel uit van een breder pakket versoepelingen van de Green Deal-verplichtingen. Daarover wordt woensdag (24/4) in Straatsburg gestemd. 

De afgelopen maanden werd Europa opgeschrikt door boerenprotesten tegen milieubeperkingen op het landbouwbeleid in het bijzonder, en tegen de EU in het algemeen. Uit vrees voor stembuswinst van extreemrechtse partijen bij de Europese verkiezingen in juni, heeft Brussel nu besloten deels tegemoet te komen aan de eisen van de protesterende boeren.

Milieugroeperingen zeggen dat dit een politieke tactiek is die de eigen Green Deal ondermijnt. De nu voorgestelde versoepeling in het landbouwbeleid volgt op de recente blokkering van het voorstel voor beperking van het gebruik van chemicaliën in de landbouw, het verlengen van het gebruik van het bekritiseerde glyfosaat, en het minimaliseren van de voorstellen voor natuurherstel en bodembescherming.

De Groenen en Verenigd Links hebben aangekondigd dat zij in Straatsburg tegen het ‘doordrukken’ van deze landbouwregels zullen stemmen. Critici zeggen dat de wetswijzigingen onder extra druk van de Landbouwministers worden doorgevoerd, zonder behoorlijke inhoudelijke bespreking in parlementscommissies, zonder trialoog overleg en zonder enig effectbeoordeling. 

Volgens de Groenen is dat in strijd met de EU-regels voor (wijzigingen in) beleidsplannen. Volgens een advies van de Juridische Dienst van het Parlement kan een mogelijke schending van de EU-klimaatwet niet worden uitgesloten. Hun twee lijsttrekkers bij de komende Europese verkiezingen, Terry Reintke en Bas Eickhout, hebben gezegd dat de Groenen de milieu- en klimaatregels van de Green Deal tot inzet van hun verkiezingscampagne zullen maken.