Europees Parlement: minder veehouderij onder strengere milieuregels

EP Plenary session - Keep the bills down: social and economic consequences of the war in Ukraine

Het Europees Parlement vindt dat grote delen van de veehouderij níet onder de EU-wet tegen industriële vervuiling moeten gaan vallen. Het Parlement wil de uitstootregels niet uitbreiden tot rundveebedrijven. 

Daarmee wijkt ook het Europarlement, net als de EU-landen, af van het RIE-voorstel van de Europese Commissie. 

De Commissarissen wilden alle veeteelt onder die strengere regels laten vallen. Nu moeten EU-landen en Parlement in een triloog het nog eens worden over hoeveel kleiner dat pakket moet worden. 

De Europese Commissie had voorgesteld de regels voor grote industrieën ook te laten gelden voor mijnbouw, de productie van batterijen en intensieve veeteelt. Al die sectoren zijn volgens recente metingen grote uitstoters van broeikasgassen. Zij worden straks verplicht om hun lucht-, water- en bodemverontreiniging nog meer terug te dringen.

Het Europees Parlement steunt wel de extra maatregelen voor mijnbouw en batterijen maar wil niet dat alle veehouderijen er onder gaan vallen. De EP-leden stemden dinsdag in Straatsburg (367 – 245) ervoor alleen grote varkenshouderijen (+20.000 mestvarkens, 750 zeugen) er onder te laten vallen.

Dat geldt ook voor grote pluimveehouderijen (+40.000) en zuivelboerderijen met meer dan 750 grootvee-eenheden (GVE). De Commissie stelde oorspronkelijk een drempel van 150 GVE voor.

Verder wil het Europarlement dat er meer openheid en inspraak van burgers komt bij het verlenen van vergunningen voor industriële lucht- en watervervuiling. Hetzelfde gaat straks ook gelden voor de agrarische bedrijven die onder de nieuwe regels gaan vallen. Burgers krijgen dan toegang tot alle gegevens over alle EU-vergunningen en lokale vervuilende activiteiten, aldus de Europarlementariërs.

De opsteller van het EP-rapport, de Bulgaarse christendemocraat Radan Kanev zei dat betere milieubescherming niet tot meer bureaucratie hoeft te leiden. Innovatie is volgens hem de sleutel om vervuiling naar nul terug te brengen ‘en daarvoor hebben we een meer concurrerende Europese industriële sector nodig’. 

De Nederlandse Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA) wees er op dat de luchtvervuiling in de EU-landen  schadelijk is voor mens, dier en natuur. ‘Omwonenden van dit soort bedrijven hebben vaak meer kans op kanker en andere ziektes’, aldus de PvdA’er.

GroenLinkser Bas Eickhout betreurde dat delen van de vee-industrie buiten de strengere regels blijven. “De conservatieven hebben het voor elkaar gekregen om de uitstoot door koeien uit te zonderen en voor andere dieren af te zwakken. Elk voorstel dat enigszins raakt aan het vergroenen van de landbouw ligt nu ontzettend gevoelig; onze natuur en de gezondheid van duizenden mensen blijken van ondergeschikt belang voor een meerderheid van dit parlement.”