zondag 1 oktober 2023
Home EP Europees Parlement: minder veehouderij onder strengere milieuregels

Europees Parlement: minder veehouderij onder strengere milieuregels

Het Europees Parlement vindt dat grote delen van de veehouderij níet onder de EU-wet tegen industriële vervuiling moeten gaan vallen. Het Parlement wil de uitstootregels niet uitbreiden tot rundveebedrijven. 

Daarmee wijkt ook het Europarlement, net als de EU-landen, af van het RIE-voorstel van de Europese Commissie. 

De Commissarissen wilden alle veeteelt onder die strengere regels laten vallen. Nu moeten EU-landen en Parlement in een triloog het nog eens worden over hoeveel kleiner dat pakket moet worden. 

De Europese Commissie had voorgesteld de regels voor grote industrieën ook te laten gelden voor mijnbouw, de productie van batterijen en intensieve veeteelt. Al die sectoren zijn volgens recente metingen grote uitstoters van broeikasgassen. Zij worden straks verplicht om hun lucht-, water- en bodemverontreiniging nog meer terug te dringen.

Het Europees Parlement steunt wel de extra maatregelen voor mijnbouw en batterijen maar wil niet dat alle veehouderijen er onder gaan vallen. De EP-leden stemden dinsdag in Straatsburg (367 – 245) ervoor alleen grote varkenshouderijen (+20.000 mestvarkens, 750 zeugen) er onder te laten vallen.

Dat geldt ook voor grote pluimveehouderijen (+40.000) en zuivelboerderijen met meer dan 750 grootvee-eenheden (GVE). De Commissie stelde oorspronkelijk een drempel van 150 GVE voor.

Verder wil het Europarlement dat er meer openheid en inspraak van burgers komt bij het verlenen van vergunningen voor industriële lucht- en watervervuiling. Hetzelfde gaat straks ook gelden voor de agrarische bedrijven die onder de nieuwe regels gaan vallen. Burgers krijgen dan toegang tot alle gegevens over alle EU-vergunningen en lokale vervuilende activiteiten, aldus de Europarlementariërs.

De opsteller van het EP-rapport, de Bulgaarse christendemocraat Radan Kanev zei dat betere milieubescherming niet tot meer bureaucratie hoeft te leiden. Innovatie is volgens hem de sleutel om vervuiling naar nul terug te brengen ‘en daarvoor hebben we een meer concurrerende Europese industriële sector nodig’. 

De Nederlandse Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA) wees er op dat de luchtvervuiling in de EU-landen  schadelijk is voor mens, dier en natuur. ‘Omwonenden van dit soort bedrijven hebben vaak meer kans op kanker en andere ziektes’, aldus de PvdA’er.

GroenLinkser Bas Eickhout betreurde dat delen van de vee-industrie buiten de strengere regels blijven. “De conservatieven hebben het voor elkaar gekregen om de uitstoot door koeien uit te zonderen en voor andere dieren af te zwakken. Elk voorstel dat enigszins raakt aan het vergroenen van de landbouw ligt nu ontzettend gevoelig; onze natuur en de gezondheid van duizenden mensen blijken van ondergeschikt belang voor een meerderheid van dit parlement.”

Populair

Nederland stopt wapenhulp aan Turkije; vraagt ook EU-verbod

Nederland geeft geen toestemming meer voor wapenexporten naar Turkije, zolang de militaire operatie in Noordoost-Syrië voortduurt. Nederland leverde tot nu toe...

Nederland: Shell moet oude booreilanden uit Noordzee verwijderen

Nederland vindt dat het Verenigd Koninkrijk Shell geen vergunning moet geven om drie oude boorplatforms op de Noordzee te laten staan....

Nederlanders steggelen verder over hoogte van de EU-afdracht

De Europese Commissie wil dat de komende meerjarenbegroting (2021-2027) verhoogd wordt naar 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands...

Nog geen EU-aanpak van belasting voor multinationals

De EU-landen zijn er donderdag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een richtlijn die multinationals verplicht tot inzage in...

Catalanen mogen hun zetels in Europees Parlement toch innemen

De Catalaanse separatistenleider en ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement toch gaan...

Net binnen

Verenigde Staten zetten rem op import gevaccineerde Franse eenden

De inspectiedienst van het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft nieuwe importbeperkingen opgelegd aan pluimvee uit Frankrijk omdat de Fransen begonnen zijn met...

Nu ook eerste geval vogelgriep op nertsenfokkerij in centraal-Finland

Voor het eerst is in centraal-Finland op een nertsenboerderij een vogelgriepinfectie aangetroffen. Om verspreiding van de infectie te voorkomen is opdracht gegeven...

Duitsland doet niet genoeg voor de natuur; behoud en herstel nodig

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Duitsland niet genoeg doet om de natuur te beschermen. De EU-rechters oordeelden dat Duitsland...

Nederlandse consul: agrarische band met Oekraïne juist nu versterken

De Nederlandse landbouwraad in Oekraïne, Reinoud Nuijten, vindt dat de Nederlandse landbouw juist nu al de banden met Oekraïense agrarische sector moet...

Glyfosaat in EU-landbouw: tot nu toe alleen Duitsland en Oostenrijk tegen

Oostenrijk heeft zich nu ook publiekelijk uitgesproken tegen verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden in de Europese landbouw. Deze aankondiging komt kort...