Europees Parlement: over twaalf jaar alleen nog ‘schone’ vrachtwagens

In de Europese Unie moet een einde komen aan auto’s en bestelwagens die CO2 uitstoten. Dergelijke nieuwe voertuigen moeten uiterlijk over twaalf jaar emissievrij zijn. Over zes jaar moet de helft daaraan voldoen. 

Het Europees Parlement heeft dinsdag een voorstel van de Europese Commissie goedgekeurd om ervoor te zorgen dat er een wagenpark ontstaat dat geen broeikasgassen meer uitstoot. De door het Europees Parlement nu goedgekeurde nieuwe doelstellingen zijn onderdeel van het zogeheten ‘Fit for 55’-pakket. Dat moet ervoor zorgen dat de EU in 2050 energieneutraal zal zijn.

Vrachtverkeer is verantwoordelijk voor ruim een kwart van de CO2-uitstoot van het wegverkeer, terwijl slechts 2% van de het wegverkeer bestaat uit vrachtwagens. Daarmee is de sector een belangrijk onderdeel van de Europese klimaatwetgeving.

Onderdeel van het voorstel is het doel voor nieuwe stadsbussen, die in 2030 geen CO2 meer mogen uitstoten. De Nederlandse Europarlementariër Eickhout (GroenLinks) wees erop dat zijn vroegere stokpaardje nu niet alleen de Europese Commissie, maar ook door een deel van de industrie als logisch wordt gezien. “De techniek is er, we moeten het simpelweg doen”, aldus Eickhout.

Het is de bedoeling dat de grote autoproducenten zich aan de nieuwe regels gaan houden. Per fabrikant wordt door de Europese Commissie gekeken naar hoeveel luchtvervuiling de auto’s en bestelwagens veroorzaken, en wat de fabrikanten moeten doen om de transitie te maken. Kleine autobouwers kunnen een uitzonderingsregel krijgen 

De Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema (VVD) was rapporteur van dit dossier. Hij te tevreden. Volgens hem kan de EU nu vooruit op het gebied van schone auto’s en bestelwagens. 

De nieuwe regels scheppen volgens Huitema duidelijkheid voor de auto-industrie. Het kopen en rijden van ‘schone’ auto’s wordt goedkoper en zo zal er volgens Huitema sneller een tweedehandsmarkt ontstaan. Duurzaam rijden wordt zo voor iedereen bereikbaar.