Europees Parlement wil hergebruik van beter gezuiverd afvalwater

Het riool-afvalwater in de EU-landen moet strenger worden gecontroleerd om giftige stoffen zoals PFAS en medicijnresten beter te kunnen bestrijden. Dat vindt het Europees Parlement.

De EU-politici vinden ook dat rioolzuiveringinstanties zoals de Nederlandse waterschappen hun stedelijk afvalwater met nieuwe technieken beter moeten zuiveren, zodat het water hergebruikt kan worden.Te denken valt aan gebruik voor de industrie en voor verwarmings- en koelsystemen.

Het Europees Parlement gaat daarmee verder dan het ingediende voorstel van de Europese Commissie. De Milieuministers van de 27 EU-landen spreken zich er binnenkort over uit. In enkele EU-landen zoals Nederland worden in de allernieuwste installaties al technieken toegepast die na de zuivering ‘nagenoeg drinkbaar’ water opleveren. Maar door de toenemende vervuiling met medicijnresten en chemicalien wordt dat steeds problematischer.

De farmaceutische industrie gaat meebetalen aan de uitvoering van de plannen. Dat is goed, aldus de Finse Europarlementarier Nils Torvalds (Renew), die sprak over de ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ die deze sector op zich neemt. Torvalds was de opsteller van het rapport dat deze week in grote meerderheid door het Europees Parlement werd aangenomen.

De parlementariërs namen ook een standpunt in over nieuwe regels voor de verzameling, behandeling en lozing van stedelijk afvalwater. Ook pleiten zij voor een betere controle op ziekteverwekkers en antimicrobiële resistentie. Het rapport omvat strengere eisen voor de controle op chemische verontreinigende stoffen in het water zoals PFAS, maar ook op microplastics, virussen, bacteriën en antimicrobiële resistentie.

Met eutrofiëring, microverontreiniging en droogte telt elke druppel, aldus de Finse rapporteur Torvalds. Maar de Fin realiseert zich ook in dat in sterk verstedelijkte gebieden het moeilijk is om aan goede, duurzame waterzuivering te doen. Die leidt vaak tot hogere kosten en een hogere behoefte aan energie,’ aldus Torvalds.