vrijdag 24 maart 2023
Home EP Europees Parlement wil lagere beschermde status van wolven

Europees Parlement wil lagere beschermde status van wolven

Wolven in de Europese Unie moeten minder worden beschermd. Dat vindt een meerderheid van het Europees Parlement.  Het is de eerste keer dat het Europees Parlement de groeiende overlast door wolven zo uitgebreid besprak.

De Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP), die de ECR-resolutie mede had ingediend, is blij met de steun (306 voor, 225 tegen, met 25 onthoudingen).  

“Wolven zijn door de Habitat-richtlijn strikt beschermd, hoewel ze allang niet meer bedreigd zijn. Die achterhaalde wetgeving moet worden aangepast”, stelde hij. “Een nieuwe heksenjacht op wolven,” noemt Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) de oproep.

Het aantal wolven is onder de beschermde status de afgelopen dertig jaar snel toegenomen tot inmiddels ruim 21.000 stuks in Europa.  Ruissen zei dat bewakingshonden en hekken niet langer voldoende zijn om vee in weilanden te beschermen tegen aanvallen van wolven.

De niet-bindende oproep om de beschermde status te verlagen ‘als de wolvenstand voldoende hersteld is’, is gericht aan de Europese Commissie. Bovendien moeten de regeringen van de EU-landen er ook mee instemmen. De beschermde status van de wolf is niet alleen vastgelegd in de EU-Habitatrichtlijn, maar ook in ’de rode lijst’  van de Conventie van Bern. 

Bij uitzondering kunnen volgens de huidige EU-regels probleemwolven nu al worden afgeschoten. In Oostenrijk is begin deze maand in de zuidelijke provincie Karinthië voor het eerst door jagers een wolf gedood op grond van een provinciale verordening.

Aan de hand van dna-sporen op doodgebeten schapen en koeien was de identiteit van deze agressieve wolf aangetoond. Ruissen vindt dat de  provincies alvast gebruik moeten gaan maken van deze mogelijkheid.

Er leven momenteel in Nederland meer dan veertig wolven. Drie roedels op de Veluwe en een in Friesland/Drenthe kregen deze zomer samen minstens 16 welpen. Daarnaast is de aanwezigheid van 19 zwervers vastgesteld. Voor de wolvenpopulatie kijken onderzoekers niet naar individuele wolven maar naar roedels en koppels, en ook naar territoria, die vaak grensoverschrijdend zijn. 

Dit jaar zijn in Nederland al 621 schapen door een wolf gedood, meer dan twee keer zoveel als de 279 van vorig jaar. Schapenhouders kunnen maximaal 20.000 euro aan provinciale subsidie krijgen om maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van stroomrasters en hoge hekken. Maar alleen in Drenthe is bijna zes ton uitgekeerd; in Friesland, Gelderland en Noord-Brabant slechts een paar duizend euro.

Populair

Algerije stuurt zeetransport van honderden Franse stieren terug

Opnieuw dreigen honderden Europese dieren na een mislukt transport over zee te moeten worden afgemaakt. De bijna 800 jonge stieren uit...

‘Mo’ Chahim (PvdA) hekelt grote rol landbouwlobby in Europese Unie

De Nederlandse Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA) vindt de agrarische kritiek op de aangekondigde plannen voor halvering van het gebruik van pesticiden...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...

Nederlands parlement wil Europese sancties tegen Iraanse leiders

Het Nederlandse parlement vindt dat Nederland in Europa moet aandringen op maatregelen tegen de machthebbers in Iran. Europa zou moeten optrekken met...

EU-landen moeten procedures voor meer windmolens versnellen

De EU-landen zullen hun procedures voor de bouw van windmolenparken fors moeten verkorten en versimpelen als ze hun doelen voor minder broeikasuitstoot...

Net binnen

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...

Borealis-kunstmest niet naar Russen, maar naar Tsjechisch Agrofert

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven voor de overname van de Oostenrijkse kunstmestfabriek Borealis door het Tsjechische Agrofert-concern, dat deel uitmaakt...

Drielandentrein van Luik naar Aken via Limburg, zonder over te stappen

Nederland, Duitsland en België hebben een intentieovereenkomst gesloten om nog dit jaar de drielandentrein te gaan laten rijden. Over een grenzenloze treindienst...

Ziek door pesticiden: EFSA onderzoekt gevolgen van combinaties

Nederlandse boeren lopen mogelijk meer risico op kanker, de ziekte van Parkinson, verminderde vruchtbaarheid en andere gezondheidsproblemen door blootstelling aan 'een cocktail...