Europees Parlement wil strengere criteria lucht- en watervervuiling

Het Europees Parlement heeft nieuwe wetsvoorstellen tegen milieuvervuiling verder aangescherpt. Zowel voor de verontreiniging van water als voor luchtvervuiling willen de EU-politici dat minimaal voldaan moet worden aan de criteria voor volksgezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Daarmee werden door de Europarlementariërs verdergaande standpunten ingenomen dan in twee voorstellen van de Europese Commissie stonden.

Zo vindt het Europees Parlement vindt dat er maximumgrenzen moeten komen voor alle soorten water- en bodemvervuiling door PFAS-chemicaliën en glyfosaat uit landbouwmiddelen. Onlangs bleek dat in elf van de twaalf onderzochte EU-landen glyfosaat-residu in het grondwater zit. 

De vorig jaar gepresenteerde nieuwe richtlijnen voor grond- en oppervlaktewater zetten kwaliteitsstandaarden voor tientallen gevaarlijke stoffen. Het Europarlement wil daar PFAS als groep stoffen aan toevoegen.

De Europese Commissie wil weliswaar ook minder glyfosaatvervuiling, met strenge criteria voor drinkwatergebieden maar minder strenge regels voor oppervlaktewateren. Het parlement verwerpt die benadering, en wil overal zo streng mogelijke criteria.

Momenteel sterven er jaarlijks zo’n 300.000 EU-burgers aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dat aantal moet drastisch omlaag kunnen en om dat voor elkaar te krijgen, moet de vervuiling van de lucht eerst krimpen. Het Europees Parlement heeft daarom bepaald dat er voor 2035 strengere grenswaarden en streefwaarden komen voor tal van verontreinigende stoffen. 

De Europarlementariërs willen versplinterde en onlogische luchtkwaliteits-ndexen in de hele EU gelijktrekken. Die moeten vergelijkbaar, duidelijk en publiekelijk beschikbaar zijn. Op die manier kunnen EU-burgers zich beschermen op momenten dat er veel luchtverontreiniging is. 

Nu het Europarlement hierover standpunten heeft ingenomen, moeten de EU-landen met hun standpunt komen. Naar verwachting gebeurt dit in het najaar. Daarna kunnen de slot-onderhandelingen tussen parlement en de EU-landen over minder bodem- en luchtvervuiling van start gaan.