Europese agri-politici op werkbezoek bij Nederlandse land- en tuinbouw

Een delegatie van de landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft de afgelopen dagen een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse land- en tuinbouw. De delegatie werd geleid door de Duitse EVP-politicus Norbert Lins, de voorzitter van die landbouwcommissie (‘agricom’).

Een tiental EU-politici, fractiemedewerkers en tolken liet zich bijpraten over de moderne bedrijfsvoering en de actuele stand van zaken op de Nederlandse tuin- en landbouwbedrijven. Daarbij werd in de glastuinbouw vooral gekeken naar de toekomstmogelijkheden van plantenveredeling, in de Flevopolder naar gebruik van kunstmestvervangers, en in de Krimpenerwaard naar mogelijkheden voor irrigatie en vernatting gecombineerd met agrarisch gebruik.

Het werkbezoek was tot stand gekomen op verzoek van de drie Nederlandse leden van die landbouwcommissie, Annie Schreijer-Pierik (CDA), Jan Huitema (VVD) en Bert-Jan Ruissen (SGP).

De delegatie had ook een gesprek aangevraagd met LNV-minister Piet Adema, maar die moest vanwege de drukte in zijn agenda (het landbouwakkoord) zich laten vervangen door een ambtelijke afvaardiging. Op de vraag op de slot-persconferentie waarom de delegatie geen gesprek had aangevraagd met stikstofminister Van der Wal, zei voorzitter Lins dat dat in de EU-protocollen niet gebruikelijk is: de landbouwcommissie praat met functionarissen en politici van de landbouwministeries en niet met andere ministers. 

Overigens vonden Lins en ‘gastheer’ Bert-Jan Ruissen het geen ramp dat de minister geen tijd had, omdat het werkbezoek niet bedoeld was voor overleg met beleidsmakers.’ We zijn hier vooral gekomen om te  luisteren’, aldus Lins. Hij heeft indruk dat de Nederlandse boeren best wel willen meewerken aan het uitvoeren van de Europese Green Deal, maar dat ze bedenkingen hebben tegen onderdelen van de invoering.

Zo zouden de nieuwe eco-subsidies voor een natuurvriendelijke bedrijfsvoering te beknellend zijn, en volgens Lins financieel ook nog aan de magere kant. Hij bepleitte dat de EU-subsidie niet alleen kostendekkend moet zijn maar ook een element ‘beloning’ zou moeten bevatten. Volgens Bert-Jan Ruissen vinden veel agrariërs veel EU-maatregelen te verplichtend, te veel van bovenaf opgelegd.

Voorzitter Lins kondigde aan dat de Landbouwcommissie volgende week in Brussel een standpunt inneemt over de omstreden natuurherstelwet. Daarbij zijn er EU-fracties (van EVP en ECR) die het wetsvoorstel geheel afwijzen, en er is een compromis in de maak waarbij het verplichte natuurherstel alleen geldt binnen de Natura2000-gebieden.

De EU-politici zeiden na afloop dat zij op een moderne Nederlandse fruitkwekerij hebben gezien dat al veel gebruik wordt gemaakt van groene, natuurlijke gewasbeschermers, maar dat soms ‘in uiterste noodzaak’ soms toch gebruik nodig is van chemische middelen.