Europese Commissie houdt vast aan afhandeling natuurherstelvoorstel

De Europese Commissie houdt vast aan de afhandeling van de vorig jaar ingediende voorstellen voor natuurherstel en voor vermindering van pesticiden in de landbouw en voor een nieuwe dierenwelzijnswet.

Die voorstellen dreigen vertraging op te lopen in het EU-vergaderproces en daardoor eind dit jaar in het vaarwater van de Europese verkiezingscampagne terecht kunnen komen. Commissaris Stella Kyriakides (Voedselveiligheid) zei maandag in de EP-landbouwcommissie dat er voldoende parlementaire en politieke steun is om hun voorstellen af te handelen.

Eerder heeft LNV-minister Piet Adema in een bijeenkomst van de landbouwministers gezegd dat Nederland niet tégen natuurherstel is. Ook andere weifelende landen zeggen dat ze niet tegen het principe van natuurherstel zijn, maar vinden dat de Europese Commissie dan ook maar met extra geld op de proppen moet komen

Voor de natuurherstelwet geldt dat ministers en EU-politici nog op zoek zijn naar veel aanpassingen, waardoor er eigenlijk alleen maar op een paar hoofdpunten een concrete meerderheid is. Dat onderhandelingsproces doet zich niet alleen voor in de landbouwcommissie van het Europees Parlement en in de Landbouwraad maar ook in de milieucommissie en onder milieuministers. 

Nederland en andere lidstaten vinden dat de Europese Commissie meer geld moet uittrekken om de doelstellingen voor natuurherstel te kunnen realiseren. Verschillende andere lidstaten hebben ook hun bedenkingen geuit over verschillende aspecten van de wetgeving. Sommige landen maken zich zorgen over de impact op hun belangrijke bosbouwsector, terwijl anderen vinden dat de reikwijdte van de nieuwe wet te ver gaat.

Het natuurherstelplan leidt daardoor inmiddels tot toenemende onenigheid binnen de EU-instituties. De aansturing van de natuurherstelwetten ligt vooral bij ENVI-milieu, terwijl AGRI-landbouw slechts ‘advies’ mag uitbrengen. Dat moet uiteindelijk tot één standpunt komen.

Die procedure opent de mogelijkheid van vertraging en van-uitstel-naar-afstel, zoals acht landen nu al willen. Commissaris Kyriakides hield maandagmiddag in Brussel vol dat de Commissie vóór het zomerreces enkele ‘beeldbepalende’ voorstellen (pesticidengebruik, dierenwelzijn, natuurherstel) door de Europese besluitvormingsmachine wil loodsen.