donderdag 2 februari 2023
Home EP Europese Commissie houdt vast aan plan voor minder gewasbeschermers

Europese Commissie houdt vast aan plan voor minder gewasbeschermers

De meeste fracties in het Europees Parlement zien nog steeds niks in de voorstellen van de Europese Commissie om het gebruik van gewasbeschermers in de land- en tuinbouw te verminderen en het dat van chemische middelen zelfs te halveren. 

Maar Commissaris Stella Kyriakides (Gezondheid) hield de Landbouwcommissie gisteren voor dat Brussel al verschillende concessies heeft gedaan, en ook op vrijwel alle andere kritiekpunten compromissen wil sluiten. Ze riep de Landbouwcommissie op met oplossingen te komen, in plaats van met bezwaren, bedenkingen en tegenwerpingen.

Fractiewoordvoerder Herbert Dorfmann van de EVP zei dat de twee omstreden natuurherstel-voorstellen gebaseerd zijn op de verkeerde aanname dat de agrarische productie gelijk kan blijven als het gebruik van chemicaliën moet worden gehalveerd. De christendemocraten vinden niet dat het voorstel moet worden aangepast, maar dat het helemaal moet worden ingetrokken.

Zo ver gaan de sociaaldemocraten van de S&D-fractie niet. Volgens agri-woordvoerder Clara Aguilera Garcia is ‘minder chemie in agri’ gewoon nodig, en wil de samenleving dat ook. Zij vindt dat de Commissie het voorstel moet aanpassen, en dat eerst duidelijk moet worden wat de Europese Commissie bedoelt met die ‘kwetsbare gebieden.

Ook vindt S&D dat er eerst ándere (groene, milieuvriendelijke) gewasbeschermers moeten worden ontwikkeld en toegelaten voordat Brussel middelen kan verbieden.

Commissaris Kyriakides maakte duidelijk dat de Commissarissen inmiddels hebben afgezien van een ‘totaalverbod’ in landbouwpercelen, en dat daar voortaan de ‘minst-schadelijke  middelen’ gebruikt mogen worden. Ook zei ze dat er bij de taakstelling-per-land gekeken zal worden naar hoeveel die EU-landen het gebruik al hebben teruggedrongen.

Ulrike Müller (Renew-liberalen) zei dat er  ‘te veel ideologie in de natuurherstel-voorstellen’ zit, en wees er op dat er inmiddels gewerkt wordt aan ‘alternatieven’, zonder voorbeelden te nemen. Martin Häusling (Groenen) en Anja Hazekamp (Verenigd Links) maakten duidelijk dat zij nog steeds de plannen steunen om het gebruik van chemische middelen in de landbouw terug te dringen.

Hazekamp bracht ook in herinnering dat tegenstanders van milieumaatregelen in de landbouw steeds terugvallen op beweringen over het in-gevaar-komen van de voedselzekerheid.

’Die redeneringen gebruikten ze de afgelopen jaren ook al bij de eurocrisis, bij de Brexit, bij de coronapandemie, bij de oorlog in Oekraïne, en nu bij het natuurherstel’. Niet dát, maar de teloorgang van de biodiversiteit is volgens haar een echte bedreiging voor de agrarische voedselproductie.

Uit de bewoordingen van Kyriakides valt op te maken dat de kwestie van het PPP ( ‘Plant Protection Plan’) mogelijk een struikelblok kan worden voor de LNV-ministers in hun Landbouwraad, in het weekeinde van 11 en 12 december.

Daar hebben al eerder meerdere EU-landen forse bezwaren geuit, maar Kyriakides wees er op dat tot nu toe geen enkel land formeel heeft tegengestemd. Ook bij de landbouwministers draaien veel bezwaren om het ontbreken van een ‘gevolgen-analyse’ die meestal wordt uitgevoerd bij de invoering van nieuwe Europese wetten.

Eerder hebben de commissarissen Frans Timmermans (Klimaat), Virginius Sinkevicius (Milieu) en Janusz Wojciechowski (Landbouw) gezegd dat zulke studies al zijn uitgevoerd en zijn gepubliceerd, maar dat het Europarlement en de ministers er kennelijk niet tevreden over zijn.

Populair

Oekraiense export kippenborst+bot voortaan wel legaal naar EU-markt

Er komt een einde aan de quasi onbeperkte invoer van Oekraïens pluimveevlees. De Associatieovereenkomst met het Oost-Europese land wordt zo gewijzigd...

Kroatië wil zo snel mogelijk ook de euro en visumvrije Schengenzône

De Kroatische premier Andrej Plenković maakte duidelijk dat Kroatië, de nieuwste EU-nieuwkomer, zich zo snel mogelijk bij de binnenste kringen van...

Financiële EU-top heropent debat over verlaging landbouwsubsidies

Donderdag komen de regeringsleiders van de EU-landen in Brussel bijeen om te praten over het nieuwe meerjarenbudget. Gezien de grote meningsverschillen...

Zaadfabrikanten willen toch patent in gemodificeerd land- en tuinbouw

Enkele grote bedrijven in de Europese zaadsector hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen om octrooiwetten en intellectueel eigendom in...

Europarlement wil 39 miljard extra budget en boetes voor dissidenten

Het Europees Parlement blijft zijn poot stijf houden in de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting (2021-2027). De Begrotingscommissie van het Europarlement...

Net binnen

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.

Ook Nederland beperkt technologie-verkoop aan Chinese industrie

Nederland en Japan gaan samen met de Verenigde Staten de verkoop van halfgeleider-machines aan China beperken. Daardoor kunnen de Chinezen niet zelf...