Europese Commissie komt niet meer met nieuwe landbouw-voorstellen

Deze Europese Commissie komt in de rest van haar zittingsperiode niet meer met nieuwe voorstellen voor de landbouw en het Green Deal-pakket. Commissaris Maros Sefcovic zegt dat hij alleen de al lopende zaken zal afhandelen.

Het is nog onduidelijk of de ministerraden en de Europarlementariërs het over het restant van de nalatenschap van Frans Timmermans eens kunnen worden.

De envi-milieucommissie van het Europees Parlement presenteert deze week zo’n twintig compromissen over het commissievoorstel voor halvering van het chemicaliëngebruik in de land- en tuinbouw. Die compromissen zijn een poging om op één lijn te komen met hun collega’s van de landbouwcommissie.

De kans is niet uitgesloten dat de christendemocratische EVP-fractie alsnog ’eigen’ amendementen gaan indienen. Zij hadden de afgelopen maanden de besprekingen over het SUR-voorstel geboycot. 

Ook komt er een compromis om verschil aan te brengen tussen ‘echt schadelijke’ pesticiden en ‘ongevaarlijke’ soorten. Daarnaast wordt de taakstelling versoepeld, en wordt de invoering over meerdere jaren uitgesmeerd. Verder moet Brussel er eerst voor zorgen dat er groene, natuurlijke pesticiden beschikbaar zijn.

De voorzitter van de Milieucommissie, de Fransman Pascal Canfin (Renew), zei dat er “een goede kans” was om de tekst over pesticiden af te ronden in de plenaire zitting van het Europees Parlement (20-23 november).

In de LNV-ministerraad wordt dinsdag en woensdag ook geprobeerd het alsnog onderling over die kunstmestbeperking eens te worden. Een tiental Oost-Europese landen probeert het voorstel al vanaf den beginne geheel tegen te houden. In de ministerraad komen elf EU-landen met compromisteksten die er onder meer op neerkomen dat de verplichte taakstelling per land komt te vervallen.

Soortgelijke situaties doen zich voor over andere Green Deal-voorstellen. Zo staat komende week in het Europees Parlement opnieuw voortzetting van het gebruik van glyfosaat op de agenda, en moeten ministers en EU-politici het ook nog eens worden over de (uiteindelijke) afhandeling van de natuurherstelwet, de EU-bodemrichtlijn (‘schone grond-boekhouding’), plastic (groenten-)verpakkingen en de Afvalrichtlijn (minder voedselverspilling, ook in de landbouw).