Europese consumenten: minder kunstmest en meer duurzaam voedsel

EP Plenary session - Voting session

Een aantal internationale consumenten- en milieuorganisaties vragen de Europese Commissie om de van-boer-tot-bord voedselstrategie wettelijk vast te leggen.

De bijna 300 organisaties dringen in hun pleidooi aan op strengere wetten voor het stimuleren van duurzame landbouw. Hun oproep valt samen met voorstellen in het Europees Parlement, later deze week, voor EU-subsidies voor kunstmest.

Milieuorganisaties zoals het Wereldnatuurfonds WNF, Foodwatch en de Europese consumentenvereniging Beuc zeggen dat de voedseltoekomst zal moeten verschuiven van minder diepvriespizza en andere kant-en-klaar maaltijden naar meer biologisch en regionaal.

Hierdoor krijgen EU-burgers eerlijkere, gezondere en milieuvriendelijkere toegang tot voedsel, volgens een maandag gepubliceerde brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. 

De van-boer-tot-bordstrategie is een van de plannen van de Europese Commissie om de Europese landbouw duurzamer te maken Daarin wordt onder meer als doel gesteld dat er in 2030 nog maar de helft minder bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt.

Door het huidige internationale verbod op de invoer van Russische olie en gas zijn de gasprijzen afgelopen jaar fors gestegen en is de productie van kunstmest momenteel erg kostbaar. 

Europese boeren pleiten al een jaar voor een vorm van EU-steun voor lagere kunstmestprijzen. Zo heeft Polen al een collectieve inkoop gecombineerd met staatssteun op poten gezet. De Europese Commissie geeft tot nu toe geen gehoor aan oproepen om het agrarische crisisfonds open te stellen, omdat dat alleen maar neerkomt op het uitbetalen van extra miljoenen aan de aandeelhouders van een paar grote kunstmestfabrieken.

Donderdag stemt het Europees Parlement over een omvangrijke resolutie die onder meer ervoor pleit dat de EU een ‘beschermde bedrijfstak’ voor kunstmestproductie ontwikkelt. In die niet-bindende resolutie wordt ook gevraagd nou eindelijk eens werk te maken van het Nederlandse voorstel om dierlijke mest om te werken tot toelaatbare natuurlijke mest.