Europese liberalen willen controle op komst kansrijke asielzoekers

De liberale fractie in het Europees Parlement heeft eigen voorstellen gepresenteerd voor nieuwe migrantenverdragen met landen rondom Europa. In hun visie op asiel en migratie is voor EU-fractie Renew Europe controle op migratie het sleutelwoord.

Het plan is gericht op afspraken tussen de EU en landen rond Europa over fatsoenlijke opvang van vluchtelingen in de eigen regio. Aan de buitengrenzen zou in “ontvangstcentra” een selectie moeten worden gemaakt tussen kansrijke en kansarme asielzoekers. Migranten uit veilige landen moeten snel worden teruggestuurd en kansrijke asielzoekers worden verspreid over de EU-landen. Landen van herkomst die niet meewerken kunnen in het plan onder druk worden gezet met “visa-sancties”.

Daarmee vertoont het plan veel overeenkomsten met de zogeheten Turkije-deal die enkele jaren geleden door de Duitse bonskanselier Merkel en de Nederlandse premier Mark Rutte was voorbereid. Daarbij kreeg Turkije van de EU enkele miljarden economische en financiële steun voor de opvang van vluchtelingen uit Syrië en Irak. Het nu door de EU-liberalen voorgestelde plan is niet alleen breder en specifieker, maar ook verdergaand.

De liberale Renew Europe wijst erop dat in een steeds sneller veranderende wereld de huidige EU-regels voor opvang en toelating van vluchtelingen en asielzoekers niet meer voldoen, en soms zelfs in strijd zijn met ándere EU-regels, zoals over ‘vrij verkeer van personen’. Ook blijkt steeds vaker dat vluchtelingen zich niet laten weerhouden door nationale regels van individuele EU-landen.

Vice-fractievoorzitter Malik Azmani (VVD) schreef mee aan het beleidsplan dat dinsdag aan de Europese Commissie werd overhandigd. De nieuwe Europese Commissie komt later dit jaar met eigen voorstellen die de Europese impasse rond het migratiebeleid zou moeten doorbreken. De Nederlandse liberaal Azmani was eerder een van de pleitbezorgers van de Turkije-deal.

Als we nu niets doen, kunnen we een herhaling van de migratiecrisis in 2015 niet uitsluiten, zegt Azmani gisteren op een persconferentie in Straatsburg. HIj maakte duidelijk dat de liberalen de discussie willen verplaatsen, van méér of minder vluchtelingen naar contróle op de vluchtelingenstroom.

Andere punten zijn versterking van de bewaking van de EU-buitengrenzen, verplichte registratie van migranten en het tegengaan van ongewenst gereis van asielzoekers langs lidstaten. Verder moet de EU zorg dragen voor een betere coördinatie van arbeidsmigratiebeleid, dat wel een nationale bevoegdheid moet blijven.

Als het aan de liberalen ligt, gaan de EU-landen arbeidsmigranten selecteren uit een “Europese talentenpool”. Zaak is wel dat ze makkelijk kunnen terugkeren naar hun eigen land. Renew roept lidstaten ten slotte op meedoen centraal te stellen in hun integratiebeleid.

GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik zegt in een reactie dat het plan de druk op landen aan de Europese buitengrenzen en overvolle vluchtelingenkampen niet wegneemt. Zij wees erop dat op dit moment 5 van de 28 EU-landen driekwart van de asielzoekers opvangt. Om de verantwoordelijkheid écht eerlijk te verdelen, zouden volgens Strik asielzoekers direct na registratie moeten worden verdeeld over alle lidstaten.