vrijdag 30 september 2022
Home EP Europese Unie probeert Oekraïense landbouw overeind te houden

Europese Unie probeert Oekraïense landbouw overeind te houden

Er is in het Europees Parlement geen meerderheid om de Klimaatvisie Green Deal en de voedselstrategie van-boer-tot-bord opnieuw ter discussie te stellen, nu de voedselvoorziening door de Russisch oorlog in Oekraïne in het gedrang komt.

Twee voorstellen van de EVP-christendemocraten, met steun van de conservatieve ECR en rechts-nationalisten, om voorgenomen milieubeperkingen in de landbouw te ‘herbeoordelen’ of ‘op te schorten’ werden verworpen.

Door de Oekraïne-oorlog ontstaat in Oekraïne en mogelijk ook elders ter wereld een tekort aan voedsel. Het Europarlement wil daarom op korte termijn maatregelen om de voedselvoorziening op peil te houden. Verder gaat de landbouwproductie in de EU omhoog door gronden niet braak te laten liggen.

Om tekorten en hoge prijzen te voorkomen, heeft het Europarlement een resolutie aangenomen die oproept tot een actieplan. Zo moet er ook veel meer voedselhulp naar Oekraïne gaan en moet de EU voedsel-corridors van en naar Oekraïne openen, als alternatief voor de door de Russen afgesloten Oekraïense Zwarte Zeehavens. De boeren in het Oost-Europese land moeten ook diesel, zaaigoed en meststoffen krijgen.

Omdat er door de Oekraïne-oorlog minder voedsel naar de EU kan worden ingevoerd, eisen de Europarlementariërs dat de eigen productie EU omhoog gaat. Ook willen ze dat alle aanwezige landbouwgrond alleen kan worden gebruikt voor de productie van voedsel en diervoeder (en dus niet voor de aanleg van zonnepaneel-parken). 

Braakliggende grond moet dit jaar snel worden gebruikt voor het verbouwen van eiwithoudende gewassen zoals tarwe en graan. En bedrijfstakken die het zwaarst getroffen zijn, moeten financiële steun krijgen, stelt het Parlement. Verder moeten EU-landen brede, snelle en flexibele staatssteun kunnen geven aan partijen op de landbouwmarkt.

De Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) vindt dat een goede zaak. Hij vindt het verder “erg gepast dat de meerderheid van het Europees Parlement in de resolutie oproept om de eigen landbouwproductie uit te breiden, meer ruimte te creëren voor kunstmestvervangers, de boeren en tuinders te helpen om de gevolgen van de oorlog op te vangen, onder meer door het toestaan van staatssteun” .

Verscheidene andere Nederlandse Europarlementariërs zijn kritisch over het pakket. ‘En ik ben een beetje verbaasd over de poging vanuit de christendemocraten om deze crisis te gebruiken om de Green Deal, de boer-tot-bord-strategie en de biodiversiteitsstrategie te ondermijnen en te vertragen,’ zegt Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA).

Zijn collega Anja Hazenkamp (PvdD) sluit zich daar bij aan. Parlementariër Annie Schreijer-Pierek (CDA) is het met hen oneens. Volgens haar ondermijnen de boer-tot-bordstrategie en de biodiversiteitsstrategie de Europese voedselproductie.

Populair

EU geeft Britten voor Brexit nog één dag de tijd

De Europese Unie geeft Groot-Brittannië nog één etmaal de tijd om met werkbare voorstellen voor een vertrekregeling te komen. Er moet uiterlijk...

Italiaanse begroting volgens EC nog steeds niet op orde

De begroting van Italië is mogelijk in strijd met de begrotingsregels van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft de Italiaanse minister...

Britten in december eerst naar de stembus; Brexit op de langere baan

De Britse regering van de Conservatieven premier Boris Johnson is bereid de oppositie tegemoet te komen om steun te krijgen voor...

EU en MO straks voor de keus: steun voor Teheran of Washington

Kanselier Merkel, de Franse president Macron en de Britse premier Johnson dringen bij Iran aan op terughoudendheid in het conflict tussen...

Merkel haalt VN, Libiërs, Poetin, Erdogan en EU naar vredesberaad

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft na besprekingen met de Libische generaal Khalifa Haftar gezegd dat Haftar bereid...

Net binnen

Minder melkkoeien in meeste EU-zuivellanden; niet in Nederland

Het aantal melkkoeien in de Europese Unie is vorig jaar opnieuw afgenomen. De veestapel neemt al zes jaar onafgebroken af. Volgens...

EU-landen willen weer jacht op wolf ter bescherming van grazend vee

Europees Milieucommissaris Virginius Sinkevicius vindt dat wolven en landbouw naast elkaar moeten bestaan. Hij vindt niet dat de jacht op wolven...

Uitstoot grote veehouderijen in EU geldt straks als industriële emissie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het voorstel van de EU-commissarissen om de grotere rundveehouderijen voortaan ook onder de richtlijn tegen...

Minder chemicaliën in landbouw kan alleen met nieuwe middelen

De Landbouwministers van de meeste EU-landen vinden het Commissie-voorstel om het gebruik van chemicaliën in de landbouw binnen een paar jaar...

Algerije stuurt zeetransport van honderden Franse stieren terug

Opnieuw dreigen honderden Europese dieren na een mislukt transport over zee te moeten worden afgemaakt. De bijna 800 jonge stieren uit...