Europese verkiezingen bedreiging voor Green Deal

Europa staat met de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement op een kruispunt. De komende bestuursperiode moet beslissen of de Europese Green Deal een historisch project blijft, of wel wat ingekrompen kan worden.

Bij deze verkiezingen krijgen de kiezers de kans om de komende vijf jaar invloed uit te oefenen op de richting van de EU. De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat veel regeringen in de hele EU de kwesties veiligheid en defensie hóger op de prioriteitenlijst hebben geplaatst.

In 2021 waren recordregenval en verwoestende overstromingen in West-Europa een pijnlijke herinnering aan de menselijke en materiële kosten van inactiviteit. In Zuid-Duitsland zien we op dit moment een vergelijkbare tragische gebeurtenis, zij het in mindere mate. De wetenschap koppelt deze extreme weersomstandigheden aan klimaatverandering. 

Europa is het snelst opwarmende continent ter wereld. Vorig jaar was het warmste jaar in Europa sinds het begin van de opname en deze trend zet zich dit jaar voort. Afgelopen maart werden voor de tiende keer op rij opnieuw klimaatrecords verbroken op het gebied van zowel de luchttemperatuur als de temperatuur van het zeeoppervlak.

In de afgelopen vijf jaar hebben de EU-landen in het kader van de Europese Groene Deal een ambitieus pakket maatregelen aangenomen en geïmplementeerd om de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering en milieuschade aan te pakken. Europa is succesvol over op hernieuwbare wind- en zonne-energie, waardoor we minder afhankelijk zijn van Russisch gas en olie.

Het pakket maatregelen omvat onder meer het drastisch terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, het verminderen van ons afval en het verbeteren van ons aanpassingsvermogen aan de snel vorderende klimaatverandering. De landbouw moet volgens veel wetenschappers gericht zijn op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het verminderen van het gebruik van pesticiden.

De grootste uitdaging is nu echter om in alle lidstaten de politieke wil en druk op te bouwen om deze maatregelen uit te voeren. Dat wordt niet gemakkelijk. Veel van de maatregelen zullen van invloed zijn op ons als consument, als huiseigenaar, maar ook op bedrijven.

Dit is al te veel voor mensen die kritisch zijn over de groene ommekeer. In veel landen is de laatste tijd al een tegenreactie op komst in de vorm van protesten waarbij boeren protesteerden tegen  ecologische regelgeving.  De wetenschap heeft al laten zien dat het veel duurder zal zijn om de Green Deal uit te stellen in plaats van nu toch maar te handelen….