Europolitici en FinMin’s nog oneens over Europese begrotingsplannen

De Begrotingscommissie van het Europees Parlement en de EU-ministers van Financiën hebben de afgelopen drie weken geen overeenstemming bereikt over het begrotingspakket van de Europese Commissie. Als ze niet uiterlijk maandagavond het eens worden, moeten de Europese Commissarissen een nieuwe begroting indienen.

Europarlementariërs wijzen de bezuinigingen (1,43 miljard euro) af die de ministers op de plannen van de Commissarissen hebben aangebracht. Bovendien willen de politici extra geld voor pandemie-controle en investeringen tegen werkloosheid.

Ondersteuning van jongeren blijft voor het Europees Parlement ook een topprioriteit: Erasmus+ is verhoogd met 137 miljoen euro, wat overeenkomt met nog eens 40 000 onderwijsuitwisselingen, en 700 miljoen euro extra voor de uitvoering van de Europese kindergarantie. 

EP-leden hebben de financiering voor humanitare hulp met 20% verhoogd en hebben het fonds voor asiel, migratie en integratie een extra budget gegeven, vooral vanwege de situatie in Afghanistan. Op het gebied van veiligheid en defensie hebben de leden van het Europees Parlement de desbetreffende begrotingslijnen met meer dan 80 miljoen euro verhoogd.

Een resolutie van de Begrotingscommissie werd aangenomen met 521 tegen 88 stemmen en 84 onthoudingen. Met deze stemming heeft het Parlement het niveau van de kredieten voor 2022 vastgesteld op 171,8 miljard euro, wat neerkomt op een stijging van 2,7 miljard euro, vergeleken met de ontwerpbegroting zoals voorgesteld door de Commissie.