EVP/CDA stemt verdeeld over Weber’s koers tegen Natuurherstelwet

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft niet meegewerkt aan het voorstel van de EVP/CDA-fractie om de Natuurherstelwet alsnog volledig in te trekken. Nadat afgelopen maandag in Brussel veel landbouwministers na de aanhoudende boerendemonstraties opnieuw aandrongen op versoepelingen in het landbouwbeleid, waren de meeste Europarlementariërs in Straatsburg niet van plan de Natuurherstelwet nog verder te ontmantelen.

In de EU voeren landbouworganisaties en christendemocraten al enkele maanden campagne tegen milieu- en klimaatvoorstellen. Vooral de Green Deal-wetten van oud-commissaris Frans Timmermans moeten het ontgelden. EVP-fractieleider Manfred Weber kreeg weliswaar steun van enkele tientallen politici uit conservatieve, extreemrechtse en nationalistische hoek, maar ongeveer een derde deel van zijn eigen EVP stemde tegen zijn ramkoers.

Ook in EVP-kringen zijn er bedenkingen tegen Weber’s strategie voor samenwerking met extreem-rechts, om te voorkomen dat die groeperingen bij de Europese verkiezingen veel stemmen kunnen gaan winnen. Recente opiniepeilingen wijzen daar op, vooral in Duitsland, Spanje en Frankrijk. De eerdere stembuswinsten van BBB en PVV in Nederland worden in de wandelgangen in Brussel en Straatsburg regelmatig genoemd.

De nu vastgestelde tekst van de Natuurherstelwet lijkt sterk op de tekst die al eerder werd vastgesteld door de EU-landen, inclusief een aantal toezeggingen om ook conservatieve politici aan boord te krijgen. De wet gaat straks de EU-landen – naast bescherming van de natuur – ook verplichten om natuurgebieden te gaan herstellen.

Daarvoor moeten de lidstaten tienjaarlijkse doelen stellen waarover ze jaarlijk bij Brussel moeten rapporteren, ongeveer vergelijkbaar met de overlegprocedure van de zogeheten nationale strategieplannen in het landbouwbeleid.

De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) zei dat ‘het belangrijkste is dat deze wet nu eindelijk de eindstreep heeft gehaald. Wij hadden uiteraard een veel concretere wet gewild, maar de marges waren ongekend klein. Wat er nu ligt is vooral een verplichting om aan de slag te gaan. Ook voor Nederland geldt dat een nieuw kabinet er niet omheen kan: de natuur moet worden hersteld.”

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik was een van de pleitbezorgers (samen met SGP’er Bert-Jan Ruissen) van het afgewezen verwerpingvoorstel: ‘’Als Europarlementariër heb ik hier vanaf het begin voor gewaarschuwd. De gevolgen voor Nederland zijn niet te overzien omdat we ons blindstaren op een papieren werkelijkheid en daarmee de realiteit uit het oog hebben verloren. Nóg een nieuwe wet daarbovenop gaat de situatie alleen maar verslechteren.’’

“Een overwinning voor onze kwetsbare natuur,” zei Anja Hazekamp (PvdD) in reactie op de stemming. “De krappe meerderheid laat zien dat elk groene stem van wereldbelang is om dieren, natuur en milieu te verdedigen. Dat is keihard nodig in tijden dat commerciële belangen en conservatieve krachten steeds meer de overhand krijgen in de Europese politiek.” Ook Mohamed Chahim (PvdA) reageerde optimistisch op de mislukte blokkade.

Ook Anja Haga (ChristenUnie) stemde voor de wet. De Europese Volkspartij (EVP), waar de fractie van Haga deel van uitmaakt, stemde tégen. ‘Veel politici zijn bang geworden door de boerenprotesten en durven geen keuzes te maken. Daarmee help je de boeren niet, integendeel. De landbouw verdient toekomstgerichte keuzes waar de boer op kan bouwen. Gelukkig zag de meerderheid van het Europees Parlement dit uiteindelijk ook in.’

Juist eerder deze week meldde het CDA dat de Europese Volkspartij (EVP) gaat pleiten voor herziening van Natura-2000 gebieden. Dat gaat volgens het CDA deel uitmaken van het EVP-verkiezingsmanifest voor de Europese verkiezingen van 6 juni. EVP/CDA zet daarmee aan tot een belangrijke koerswijziging van het Europese natuurbeleid. 

Volgens CDA-Europarlementariër Tom Berendsen is het ‘in het belang van Nederland dat we onze Europese collega’s achter dit plan hebben gekregen. Op dit moment zit ons land op slot, omdat we jaren geleden hebben afgesproken in bepaalde gebieden specifieke planten en dieren te beschermen. Met de kennis van nu kun je je afvragen of dat overal nog wel haalbaar is’.