EVP vervangt dissidente politici bij stemming over natuurherstelwet

Plenary Session - Conclusions of the special meeting of the European Council on 24 and 25 May 2021

Ook bij de slotstemming in de milieucommissie van het Europees Parlement was er geen meerderheid voor de bekritiseerde natuurherstelwet, en staakten de stemmen opnieuw bij 44 – 44.

Het besluit ter verwerping wordt nu in de juli-vergadering voorgelegd aan het voltallige parlement. Voorstanders verwachten daar alsnog een meerderheid voor het al door de ministers afgezwakte voorstel. 

Ook bestaat de kans dat Europarlementariërs voordien tot nieuwe compromissen komen en daarover nieuwe wijzigingsvoorstellen in stemming kunnen brengen. De Nederlandse VVD’er Jan Huitema hintte eerder op die mogelijkheid. Vier van de twaalf Renew-liberalen stemden in de milieucommissie tegen het voorstel.

De EVP-tegenstanders zeggen dat ze niet over het huidige voorstel willen onderhandelen, maar dat ze een nieuw voorstel willen en daarom het juli-debat willen verschuiven naar september.

Voorzitter Pascal Canfin van de envi-milieucommissie zei ook rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen als de Europese Commissie volgende week (5 juli) hun voorstel voor versoepeling van gen-technieken in de land- en tuinbouw gaat aankondigen. De EVP-tegenstanders willen die nieuwe crisp-cas techniek erg graag, maar Klimaatcommissaris Timmermans heeft al gezegd dat zijn Green Deal-pakket én-én is.

Hij vindt dat de tegenstanders niet het ene wel kunnen kiezen en het andere daarna kunnen wegstemmen.

Voorzitter Canfin van de Milieucommissie hekelde de – wat hij noemde – manipulatie van de stemmingen door EVP-fractievoorzitter Manfred Weber. Aan de hand van de presentielijsten was geconstateerd dat een derde deel van de reguliere EVP-leden in de milieucommissie ditmaal door de fractieleiding waren vervangen door EVP’ers uit de Landbouwcommissie, vooral door Duitse CDU’ers. Volgens Canfin zijn veel ‘weggewerkte’ EVP’ers voorstander van de natuurherstelwet, net zoals de meeste EVP-ministers van EU-lidstaten.

Canfin wees erop dat de EVP in de plenaire vergadering geen voorstanders buitenspel kan zetten. Volgens hem is er binnen de EVP een (Duitse) machtsstrijd gaande tussen fractieleider Manfred Weber en Commissievoorszitter Ursula von der Leyen.

Weber staat een rechtsere koers voor met minder ecologie en meer economie, terwijl Von der Leyen de Green Deal-koers van Timmermans aanhangt. Afgelopen weekeinde rebelleerde Weber in een vraaggesprek met de Frankfurter Allgemeine (FAZ) openlijk tegen die koers. De EVP houdt eind deze week een Europees topberaad.