Green Deal-erfenis leidt tot blokkade bij benoemingen Hoekstra en Sefcovic

Tussen de S&D-sociaaldemocraten en de EVP-christendemocraten in het Europees Parlement dreigt een groot conflict over de benoeming en taken van de Nederlandse oud-minister Wopke Hoekstra en de Slowaakse EU-commissaris Maros Sefcovic. 

Beiden haalden na hun mondelinge hoorzittingen de eindstreep van hun EU-examen niet, en moeten nu binnen een half etmaal schriftelijk nadere uitleg geven over een achttal kwesties. Daarvan zal afhangen of er donderdag in het Europees Parlement over hun benoemingen kan worden gestemd.

Grootste struikelblok is de Green Deal-erfenis van oud-commissaris Frans Timmermans. Nadat de christendemocraten een paar maanden geleden hun frontale aanval hadden geopend op de Natuurherstelwet, heeft de Europese Commissie een aantal GD-besluiten op de lange baan geschoven.

Bovendien heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de agrarische gemeenschap ‘een constructieve dialoog’ aangeboden. 

Volgens de EVP-christendemocraten betekent dat, dat de al voorbereide voorstellen voor een nieuw dierenwelzijn, voor een nieuwe bos- en bodemstrategie, voor micro-plastics en voor het verminderen van chemicaliën in de landbouw worden doorgeschoven naar een nieuwe Commissie, in 2024. Wat er daarna mee gebeurt, is ongewis.

Voorzitter Pascal Canfin van de envi-milieucommissie (die de sollicitatieprocedure afhandelt) zijn al die Green Deal-wetten ambtelijk/technisch gereed, en is er alleen maar ‘de politieke wil’ nodig om ze bij het parlement in te dienen, en op de agenda te zetten.

Dat de Slowaakse commissaris Sefcovic daar in zijn mondelinge verhoor vaag over bleef, wordt hem aangerekend door zoel Verenigd Links en de Groenen als een deel van zijn eigen S&D-fractie. Ook een deel van de liberalen vindt ‘dat de tijd is aangebroken om nu over die dossiers beslissingen te nemen’. 

In dat geval zal ook commissievoorzitter Von der Leyen moeten verduidelijken met wat ze bedoelde toen ze zei ‘dat we vasthouden aan de Green Deal’.

Uit een toelichting van envi-voorzitter Canfin werd verder duidelijk dat zowel voor Hoekstra als voor Sefcovic vooraf duidelijk was waaraan ze minimaal zouden moeten voldoen. Voor Hoekstra was dat zijn volledige acceptatie van de 2040-doelstellingen voor het Klimaatbeleid. De ondervragende EU-politici willen dat van hem zwart-op-wit, en vragen ook om een nadere toelichting over de dossiers waar hij in zijn rol als consultant bij McKinsey een rol in heeft gespeeld.

Dat de examencommissie van Sefcovic zwart-op-wit wil dat hij die Green Deal-restanten alsnog gaat indienen, kan een probleem worden omdat Von der Leyen de boeren al hun dialoog heeft beloofd. Onduidelijk is of er alleen maar sprake zal zijn van ‘uitstel’, of dat het lot van Hoekstra en Sefcovic verbonden wordt met ‘afstel’. Duidelijk is in elk geval dat de twee grote fracties er elk iets anders mee willen.

Woensdag worden de schriftelijke antwoorden van Hoekstra en Sefcovic door de examinatoren bekeken en besproken. Als die antwoorden bevredigend zijn, wordt de voordracht alsnog doorgeleid naar het voltallige parlement dat er vervolgens donderdag over stemt.

Als dat niet zo is, kan de zaak worden doorgeschoven naar eind oktober, begin november.