Hoekstra begint alvast met inwerken; benoeming nog niet zeker

De Nederlandse oud-minister Wopke Hoekstra is in Brussel en Straatsburg begonnen aan zijn inwerkperiode als nieuwe Europees Klimaatcommissaris, hoewel zijn benoeming nog niet zeker is.

Woensdag maakt de beoogd opvolger van Frans Timmermans zijn opwachting in het Europees Parlement in Straatsburg bij de traditionele jaar-toespraak van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

In de Brusselse machinerie is nog steeds geen besluit genomen over de hoorzitting (lees: sollicitatiegesprek) van Hoekstra met het Europees Parlement. Commissievoorzitter Von der Leyen heeft Hoekstra al twee weken geleden ‘benoemd’, maar er zijn in de Europese politiek twijfels en bedenkingen over zijn Klimaat-capaciteiten. 

Vooral in de centrumlinkse fracties wordt betwijfeld of de christendemocraat Hoekstra ‘groen genoeg’ is, of dat hij – net als de EVP/CDA-fractie – het Klimaat- en Milieubeleid wil afremmen.

Bovendien ligt het ‘gevoelig’ dat Von der Leyen maar één (mannelijke) kandidaat naar voren heeft geschoven, terwijl uitgerekend zij altijd zo veel nadruk legt op tweetallen en dubbele voordrachten, van een man en een vrouw. Waarom zij in dit geval daar (ergens tussen 22 en 25 augustus) van afgezien heeft, is nog niet duidelijk.

Woensdag heeft Hoekstra in Straatsburg tal van kennismakingsgesprekken en coffee-dates met fractievoorzitters en politici van vrijwel alle fracties. Ook staat een aparte bijeenkomst op de rails met alle gezamenlijke Nederlandse Europarlementariërs.

Afgelopen week is hij in de kantoren van de Europese Commissie en het Europees Parlement in Brussel al uitgebreid rondgeleid door Diederik Samsom, de Europese topambtenaar van de naar Den Haag teruggekeerde Frans Timmermans. Samsom wordt als één van de architecten en grondleggers van het Europese Klimaatbeleid gezien.

Donderdag hoopt Hoekstra van de leiding van het Europarlement te horen wanneer zijn sollicitatiegesprek plaats heeft (op z’n vroegst in de eerste week van oktober; kan ook twee weken later worden). Donderdag moet ook duidelijk zijn door wélke commissie hij zal worden ondervraagd over zijn Klimaatvisie: de klimaatgerichte ENVI-milieucommissie, of de agri-georiënteerde landbouwcommissie, of de meer financieel-economisch gerichte commissie voor Buitenlandse Handel. 

Hoe dan ook heeft elke nieuwe commissaris de steun nodig van twee derde van het Europees Parlement. Dat betekent dat Hoekstra niet genoeg heeft aan de steun van de huidige coalitie van sociaaldemocraten, christendemocraten en liberalen, maar dat ook de rechtse ECR-conservatieven óf de Groenen zijn benoeming moeten steunen.

Op dit moment lijken er in de kring van S&D-sociaaldemocraten veel vraagtekens te zijn, en zou die fractie zich ook nog van stemming kunnen ‘onthouden’. In dat geval wordt het halen van een tweederde meerderheid (vóórstemmers) alleen maar twijfelachtiger. Hij zal ons nog écht moeten overtúigen, zo wordt gezegd.

In de benoemingsprocedure is ook nog een mogelijk twééde sollicitatiegesprek voorzien, als de kandidaat na één gesprek nog onvoldoende steun heeft. In dat geval kan een kandidaat ook nog zelf afzien van zijn/haar voordracht.