Hoekstra en Sefcovic gaan Green Deal-erfenis slechts ten dele uitvoeren

Dutch Minister of Foreign Affairs Wopke Hoekstra delivers a joint press conference with his French and Romanian counterparts in Bucharest, Romania, on January 27, 2023. (Photo by Andrei Pungovschi / AFP)

Een ruime meerderheid van de envi-sollicitatiecommissie in het Europees Parlement heeft alsnog de weg vrijgemaakt voor de benoeming van de oud-minister Wopke Hoekstra tot nieuwe Nederlandse Klimaatcommissaris.

Ook stemden de groepcoördinatoren van de vier grootste fracties in met het Green Deal-takenpakket van de Slowaakse commissaris Maros Sefcovic.  Donderdag vindt de plenaire stemming plaats.

Hoekstra en Sefcovic moesten hun mondelinge toezeggingen uit hun sollicitatiegesprekken alsnog op papier zetten. Vooral Sefkovic moest duidelijk maken hóe en wannéér hij de nog resterende Green Deal-wetten van zijn voorganger Frans Timmermans in praktijk gaat brengen.

Een deel daarvan wordt wel binnenkort door Sefcovic bij het Europees Parlement ingediend, en een deel nog niet. Dat is een compromis tussen sociaaldemocraten en Groenen aan de ene kant, en christendemocraten en conservatieven aan de andere kant. Daarmee hebben Hoekstra en Sefcovic nu ook vastgelegd dat grotendeels wordt vastgehouden aan de Green Deal en het EU-Klimaatbeleid. 

Door dit politieke compromis wordt de nieuwe verordening op Dierenwelzijn teruggebracht tot uitsluitend de duur van dierentransport. Een eerder aangekondigd verbod op het houden van dieren in kooien en voor het doden van eendagskuikens lijken voorlopig van de baan.

Ook wordt geaccepteerd dat plannen voor herziening van chemicaliëngebruik in de landbouw en voor een duurzaam voedselbeleid worden uitgesteld. Daarmee ontstaat er ruimte voor de ‘strategische dialoog’ die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan de boeren heeft toegezegd.

Gevolg ervan is wel dat er (nog?) geen gehoor wordt gegeven aan de volkspetitie  ‘Redt de bij’ met ruim één miljoen handtekeningen voor een chemie-verbod in de landbouw.

Ook wordt in het compromis aan de eis van de Groenen voldaan voor een EU-klimaatdoel dat de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 90% wordt verminderd. Hoekstra moet zich op het wereldtoneel gaan inspannen  voor een einddatum voor het gebruik van fossiele brandstoffen.

Al deze beloftes zorgen ervoor dat de EU klimaatkoploper kan blijven en die ambitie ook wereldwijd geloofwaardig kan uitdragen. De Commissie heeft zich nu gecommitteerd aan een cruciale ambitieuze agenda op groen, zo klonk het.