Hoekstra laat in Klimaatrapport EU-landbouw buiten schot

Europees Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra vindt dat de EU-landen hun uitstoot van broeikasgassen in 2040 met negentig procent moeten hebben teruggedrongen. Daarmee formuleert de Europese Commissie nieuwe doelen voor de periode na de eerdere criteria voor 2030 die al door de Europese politiek zijn vastgesteld. 

Maar Commissaris Hoekstra laat het aan de nieuwe Europese Commissie over om concrete maatregelen voor te stellen. Wel benoemt hij enkele bedrijfstakken die hun uitstoot de komende jaren verder zouden kunnen beperken, maar laat hij de landbouw daarbij vrijwel onbenoemd. 

De tussentijdse voorstellen voor ná 2040 komen niet uit de lucht vallen. In de Europese klimaatwet staat dat de Europese Commissie piketpalen moet slaan. Volgens de Nederlandse Europarlementariër Mohamed Chahim (PvdA) bepleit Hoekstra geen strengere criteria, maar komt zijn berekening neer op voortzetting van de huidige al vastgestelde criteria.

Nu de analyse voor de periode 2030 – 2040 er ligt is het wachten op een nieuw wetsvoorstel. Waarschijnlijk zal dit een van de strijdpunten worden van de nieuwe Europese Commissie die aantreedt na de Europese verkiezingen in juni.

De landbouw moet volgens een eerder gemaakte impactanalyse, die door deskundigen is opgesteldt, een forse inspanning leveren bij het tegengaan van verdere luchtvervuiling.. Waar in de eerdere plannen nog een vermindering met dertig procent werd genoemd, zijn die cijfers nu uit het definitieve plan verdwenen. 

Eerder deze week besloot de Europese Commissie het fel bekritiseerde wetsvoorstel voor vermindering van chemische middelen in te trekken, na de voortdurende protesten van Europese boeren tegen – wat zij noemen – de toevloed van milieubeperkingen op hun agrarische bedrijfsvoering.

De landbouw krijgt volgens de Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) dus meer tijd, waardoor andere sectoren volgens hem sneller zullen moeten verduurzamen. “De landbouw wordt door de Commissie weer ontzien, maar zelfs slappe doelen gaan we met de huidige inzet niet halen’. 

‘Het is heel simpel: de weg naar klimaatneutraliteit is niet te verenigen met de huidige landbouw. In plaats van de sector ontzien, moeten we duidelijkheid geven hoe boeren in een fundamenteel andere toekomst zekerheid krijgen en een goede boterham kunnen verdienen. Daarbij hoort ook een andere inzet van Europese subsidies’ aldus Eickhout.

Europarlementariër Anja Haga (ChristenUnie) vindt dat er niet te veel gerekend moet worden op toekomstige mogelijke technische innovaties om uitstoot terug te dringen: “zolang de uitstoot blijft stijgen zijn uitsluitend innovaties niet genoeg. In plaats van dweilen met de kraan open, kan je beter gewoon de kraan dicht doen. Dat houdt in: kiezen voor een economisch model dat in balans is met wat de aarde aankan”, aldus Haga.