woensdag 31 mei 2023
Home EP Jan Huitema (VVD) voorzitter EU-liberalen genetische bio-techniek

Jan Huitema (VVD) voorzitter EU-liberalen genetische bio-techniek

De Nederlandse VVD-Europarlementariër Jan Huitema is door de liberale Renew-fractie aangewezen als voorzitter van een werkgroep voor het formuleren van een standpunt over de toelating van nieuwe veredelingstechnieken.

Gisteren is de liberale fractie van het Europees Parlement het eens geworden over een gezamenlijk standpunt op dit onderwerp. Renew Europe vraagt de Europese Commissie om een apart wetsvoorstel voor toelating van nieuwe ggo-technieken. Dit is volgens Huitema historisch, want hiermee lijkt er voor het eerst een politieke meerderheid te zijn om die technieken doorgang te geven in de EU.

De ontwikkelingen in de biotechnologie gaan momenteel razendsnel. Daarmee kunnen veredelaars van voedselgewassen sneller en gerichter rassen die met aanzienlijk minder gewasbeschermingsmiddelen zijn te telen.

Vaak aangeduid als “Nieuwe Genomische Technieken” (NGT’s), worden deze nieuwe technieken door EU-onderzoekers gedefinieerd als “technieken die het genetische materiaal van een organisme kunnen veranderen en die zijn ontstaan ​​of voornamelijk zijn ontwikkeld sinds 2001”.

Voorbeelden van deze technieken zijn onder meer Site-directed Nuclease Technology (SDN), Oligonucleotide-directed Mutagenese (ODM), RNA-afhankelijke DNA-methylatie (RdDm), cisgenese, intragenese, enten op genetisch gemodificeerde onderstammen en omgekeerde veredeling.

Op dit moment vallen zulke nieuwe technieken nog onder de Europese wetgeving voor Genetische Gemodificeerde Organismen (GGO) uit 2001. Door die ‘verouderde’  toelatingscriteria kan de potentie van nieuwe technieken volgens agrarische ondernemers niet ten volle worden benut.

Huitema toonde zich ontzettend blij dat Renew Europe een positief standpunt inneemt over nieuwe veredelingstechnieken. “Door de steun van mijn liberale fractie, lijkt er nu een meerderheid te bestaan voor een Europees wet voor nieuwe veredelingstechnieken, los van de bestaande GGO-wetgeving. Daarmee komt het gebruik van deze biotechnologie voor veredelaars binnen handbereik. Een belangrijke stap voor de EU”, aldus Huitema.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt.