vrijdag 30 september 2022
Home EP Klimaat+Milieu op EU-agenda's nog steeds versus Landbouw+Voedsel

Klimaat+Milieu op EU-agenda’s nog steeds versus Landbouw+Voedsel

Op de Europese vergadertafels liggen opnieuw enkele explosieve dossiers die makkelijk kunnen leiden tot botsingen tussen fracties, politici en bestuurders. Ook is nu al duidelijk dat Klimaat+Milieu en Landbouw+Voedsel wederom lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Na terugkeer van het zomerreces komen in Brussel en Straatsburg onder andere de nieuwe voorstellen ter sprake (van de commissarissen Timmermans, Sinkevicius en Kyriakides) voor ‘minder chemie en meer bio in de landbouw’. Ook komt de nieuwe boswet er aan, net als de herziening van de Nitraatrichtlijn en de nieuwe regeling voor landgebruik.

Europarlementariër Herman Dorfmann van de EVP-fractie zegt dat de koers in het landbouwdebat de afgelopen maanden ‘weer een beetje is teruggekeerd naar de realiteit’. Volgens Dorfmann was de laatste jaren het vraagstuk van productie en voedselzekerheid bijna volledig buiten beeld geraakt, maar staat dat nu – door de Russische oorlog tegen Oekraïne – weer bovenaan de agenda, en volgens hem terecht. 

De afgelopen maanden was Dorfman een van de pleitbezorgers voor versoepeling van Green Deal-bepalingen in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Als Landbouw-coördinator van de EVP-fractie kon hij dat ‘achter de schermen’ overleggen en regisseren met zijn partijgenoot Norbert Lins, de voorzitter van de landbouwcommissie.

En samen vormden Dorfmann en Lins een klankbord voor AGRI-commissaris Janusz Wojciechowski, die nauw verwant is met een van de Poolse conservatieve politieke stromingen binnen de ECR-fractie.

In een uitgebreid vraaggesprek met het Duitse landbouw-persbureau Agra-Europe zei Dorfmann dat hij al lang voordat Rusland Oekraïne binnenviel er op aangedrong dat niet alleen ecologische maar ook economische duurzaamheid nodig is. Volgens hem was er de afgelopen jaren te veel aandacht voor milieu en natuur en duurzaamheid, en werd er amper gekeken naar de (on-)mogelijkheden van landbouw en veeteelt.

Klimaatcommissaris Frans Timmermans haalde onlangs flink uit naar zijn politieke opponenten in de landbouwcommissie. Hij verweet hen de haperende graanexport uit Oekraïne als non-argument te misbruiken om het Europese publiek angst aan te praten over dreigende hongersnood of voedselgebrek elders ter wereld, om daarmee de EU-landbouw verder te kunnen laten uitbreiden.

Populair

Catalaanse ‘rebel’ Puigdemont mag Europarlement-gebouwen niet meer in

De voormalige president van de regering van Catalonië, Carles Puigdemont, mag de gebouwen van het Europees Parlement niet langer betreden nadat de...

Brits Lagerhuis stemt vóór afscheid van de EU, maar noemt geen datum

Het Britse parlement heeft ingestemd met het akkoord dat premier Boris Johnson eerder deze maand in Brussel sloot met de EU-regeringsleiders...

Geschiedenis-tv over verzinsels van Boris Johnson als EU-correspondent

De Nederlandse publieke omroep NTR zendt woensdagavond een televisieprogramma over de leugens, verzinsels en fantasieberichten van de toenmalige Britse correspondent Boris...

Roemeense president nu herkozen; weg vrij voor herstel pro-EU-koers

President Klaus Iohannis Roemenië is zondag vrij makkelijk herkozen voor een nieuwe ambtstermijn. Hij versloeg in een tweede stemmingsronde zijn socialistische...

Libisch vredesberaad: iedereen staakt militaire steun, zeggen ze

De deelnemers aan het Libië-vredesberaad in Berlijn zijn het zondag eens geworden over de naleving van een al jarenlang bestaand VN-wapenembargo,...

Net binnen

Minder melkkoeien in meeste EU-zuivellanden; niet in Nederland

Het aantal melkkoeien in de Europese Unie is vorig jaar opnieuw afgenomen. De veestapel neemt al zes jaar onafgebroken af. Volgens...

EU-landen willen weer jacht op wolf ter bescherming van grazend vee

Europees Milieucommissaris Virginius Sinkevicius vindt dat wolven en landbouw naast elkaar moeten bestaan. Hij vindt niet dat de jacht op wolven...

Uitstoot grote veehouderijen in EU geldt straks als industriële emissie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het voorstel van de EU-commissarissen om de grotere rundveehouderijen voortaan ook onder de richtlijn tegen...

Minder chemicaliën in landbouw kan alleen met nieuwe middelen

De Landbouwministers van de meeste EU-landen vinden het Commissie-voorstel om het gebruik van chemicaliën in de landbouw binnen een paar jaar...

Algerije stuurt zeetransport van honderden Franse stieren terug

Opnieuw dreigen honderden Europese dieren na een mislukt transport over zee te moeten worden afgemaakt. De bijna 800 jonge stieren uit...