vrijdag 30 september 2022
Home EP Klimaatwetten EU stapje dichterbij door compromis in Europarlement

Klimaatwetten EU stapje dichterbij door compromis in Europarlement

De drie grootste fracties in het Europees Parlement zijn het alsnog  eens geworden over inperking van het emissiehandelssysteem ETS, maar uitgesmeerd over een langere termijn. Daarmee wordt ook de weg vrijgemaakt voor overeenstemming over twee andere belangrijke nieuwe Klimaatwetten van de Europese Commissie.

In dat geval kunnen Europarlement, Europese Commissie en de 27 EU-landen het triloog (drie-partijen) overleg op gang brengen over de Klimaatwetten van Commissaris Frans Timmermans. Afschaffing van de ‘gratis vergunningen’ wordt nu over een langere periode uitgesmeerd, maar over minder jaren dan de Commissie aanvankelijk voorstelde.

Ook is nu een koppeling aangebracht met de nieuw in te voeren douane-correctiefactor (CBAM) voor import van goedkope milieuvervuilende producten uit lagelonenlanden. Als ‘spiegelclausules’ in handelsverdragen niet blijken te werken (en er toch goedkope import binnenkomt), behouden de Europese bedrijven hun ETS-rechten.

Het akkoord van de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), de Sociaal-Democraten (S&D) en het liberale Renew Europe (RE), wordt ook gesteund door de Groenen. Nog vorige maand wilden de linkse en groene fracties de gratis ETS-vergunningen zo snel mogelijk volledig afschaffen, terwijl christendemocraten en conservatieven extra belastingen voor het bedrijfsleven zo veel mogelijk wilden beperken en in tijd uitsmeren.

In het nu bereikte compromis wordt wettelijk vastgelegd dat binnen tien jaar de luchtvervuiling door ETS-vergunningen met bijna tweederde moet zijn verminderd. Ook wordt de maximale vervuiling met miljoenen tonnen verminderd. Het compromis zal nu op 22 juni aan het Europees Parlement worden voorgelegd voor een plenaire stemming.

EVP-onderhandelaar Esther de Lange toonde zich tegenover Euractiv tevreden met het bereikte compromis. “Allereerst wilden we de doelstellingen bereiken om de CO2-uitstoot vóór het einde van dit decennium met 55% te verminderen’, zei ze.

Het tweede doel was om “ademruimte” te bieden aan Europese industrieën, die “in een zeer moeilijke economische situatie opereren”, veroorzaakt door inflatie en stijgende energieprijzen, aangewakkerd door de oorlog in Oekraïne.

“Ik hoop dat we dit volgende week door het Parlement kunnen krijgen, zodat we kunnen beginnen met onderhandelen met de Ministerraad, want het is erg belangrijk dat we dit stuk wetgeving zo snel mogelijk afronden”, zei PvdA-onderhandelaar Mohammed Chahim.

Deze week wordt in Straatsburg ook beslist over een belangrijk ander onderdeel uit klimaatplannen van de Commissie Von der Leyen. Een meerderheid van de ENVI-milieucommissie weigert aardgas en kernenergie te bestempelen tot ‘duurzame energie’, zoals de Europese Commissie nu nog voorstelt. 

Het besluit om gas en kernenergie op te nemen in de subsidiabele lijst voor duurzame investeringen (‘taxonomie’) is een zogenaamde gedelegeerde handeling die het Europees Parlement met een absolute meerderheid (353 van de 705) van stemmen kan blokkeren. Als dat deze week gebeurt, moet de Europese Commissie met een nieuw voorstel komen.

Naar verluidt is Klimaatcommissaris Frans Timmermans het inhoudelijk eens met de bezwaren van zijn tegenstanders tegen de opname van gas en kernenergie in de taxonomie lijst, maar is vorig jaar de meerderheid van de Europese Commissie onder druk van Duitsland en Frankrijk ermee akkoord gegaan. 

Frankrijk wilde graag de eigen kernenergie-sector subsidieerbaar houden, en Duitsland wilde destijds nog de (Russische) gaspijpleiding Nord-Stream-2 beschermen. Inmiddels is de nieuwe Duitse ‘stoplicht’-coalitie tégen de gas-taxonomie.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Minder melkkoeien in meeste EU-zuivellanden; niet in Nederland

Het aantal melkkoeien in de Europese Unie is vorig jaar opnieuw afgenomen. De veestapel neemt al zes jaar onafgebroken af. Volgens...

EU-landen willen weer jacht op wolf ter bescherming van grazend vee

Europees Milieucommissaris Virginius Sinkevicius vindt dat wolven en landbouw naast elkaar moeten bestaan. Hij vindt niet dat de jacht op wolven...

Uitstoot grote veehouderijen in EU geldt straks als industriële emissie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het voorstel van de EU-commissarissen om de grotere rundveehouderijen voortaan ook onder de richtlijn tegen...

Minder chemicaliën in landbouw kan alleen met nieuwe middelen

De Landbouwministers van de meeste EU-landen vinden het Commissie-voorstel om het gebruik van chemicaliën in de landbouw binnen een paar jaar...

Algerije stuurt zeetransport van honderden Franse stieren terug

Opnieuw dreigen honderden Europese dieren na een mislukt transport over zee te moeten worden afgemaakt. De bijna 800 jonge stieren uit...