Landbouw en Milieu op zoek naar compromis over uitstoot veeteelt

De Europese Commissie houdt eraan vast dat iets gedaan moet worden tegen de lucht- en bodemverontreiniging door de veeteelt, pluimvee en varkensindustrie. Een woordvoerder van de Commissie zei dat de bezwaren van de Landbouwcommissie tegen uitbreiding van de Richtlijn Industriële Emissie (RIE) veel te zwaar worden overdreven. 

Brussel wil de veeteelt vanaf 150 stuks vee er voortaan ook onder laten vallen, en de criteria voor varkensfokkerijen en de pluimvee aanscherpen zodat er meer bedrijven onder gaan vallen. Wel is de Europese Commissie bereid op onderdelen compromissen te sluiten. De Commissie spreekt tegen dat er sprake zou zijn van een opgelegde regeling: iedereen heeft erover mogen meepraten.

De ENVI-Milieucommissie van het Europarlement is het er mee eens dat ook in die sectoren ‘de vervuiler betaalt’. De AGRI-landbouwcommissie is tegen de huidige voorstellen (net als veel EU-regeringen) maar De Groenen zeggen dat ze in het komende triloog-overleg met compromisteksten zullen komen.

In een gecombineerde hoorzitting benadrukte een woordvoerder van de Europese Commissie dat het bij de veeteelt alleen om de hele grote veehouderijen gaat; hooguit zo’n vijftien procent. Maar verscheidene Europarlementariërs, zoals de Nederlandse CDA’er Annie Schreijer-Pierik wezen er op dat in sommige landen met veel veeteelt 150 stuks vee helemaal niet zo’n hele grote is.

Vrijwel alle AGRI-commissieleden struikelden bovendien over het begrip ‘industriële’ in de naam van de Richtlijn, alsof die drie bedrijfstakken grote industrieën zijn. De woordvoerder van de Commissie kon er slechts op wijzen dat die naam van de RIE-richtlijn al jarenlang bestaat, en dat die nu op een iets groter deel van de veehouderij van toepassing is. Bovendien speelde de Commissie de bal min of meer terug door de Europarlementariërs voor te houden dat niets doen geen oplossing is.

Een veelgehoord argument tegen strengere milieu-eisen in de landbouw is dat de agrarische sector op veel terreinen al veel vervuiling heeft teruggedrongen. De EVP-christendemocraten vinden daarom zelfs dat er voorlopig maar een stop op nieuwe milieu-eisen moet komen. Maar de Commissie wijst erop dat de nitraatvervuiling al tientallen jaren níet wordt teruggedrongen.

De hoofddoelstelling van de RIE (dat over enkele jaren de bedrijfstak verplicht de meest beschikbare moderne technieken moet gebruiken), stuit ook op veel kritiek. Dat zal voor een klein varkensboertje op Cyprus iets heel anders zijn dan voor een grote varkenshouderij in Duitsland of Spanje, zo werd opgemerkt.

De Nederlandse SGP‘er Bert-Jan Ruissen hield zijn collega’s voor dat het milieubeleid in de landbouw misschien over een heel andere boeg moet worden gegooid: dat de EU niet langer een míddel, een techníek voorschrijft, maar een dóel. En dat de boer dan – binnen de wet – zelf de middelen erbij zoekt om dat doel te halen .’Dat betekent wel dat we dan ook dierenwelzijn, milieu en klimaat in de rekensommen van die doelen moeten opnemen”, zo waarschuwde hij.