donderdag 2 februari 2023
Home EP 'Landbouw zonder kunstmest wordt redmiddel voor biologisch boeren'

‘Landbouw zonder kunstmest wordt redmiddel voor biologisch boeren’

Europees landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zegt dat voor de meeste kleine en middelgrote agrarische bedrijven een overstap naar biologische landbouw wel eens een laatste redmiddel kan zijn.

Zeker nu door de Russische oorlog tegen Oekraïne energie en kunstmest alleen maar nog duurder worden, wordt overschakelen op een landbouw zonder chemische middelen alleen maar logischer, zo zei Wojciechowski dinsdag in Straatsburg tegen Franse, Vlaamse en Nederlandse landbouwjournalisten.

Voor tienduizenden familiebedrijven, vooral in Oost- en Midden-Europa, wordt ‘biologisch’ de enige mogelijkheid om nog als agrarisch boerenbedrijf te kunnen voortbestaan, zo verwacht Wojciechowski. Hij verwijst daarbij naar de afgelopen twintig jaar waarin het aantal kleine en middelgrote bedrijven gestaag afneemt, in alle EU-landen. In die periode verdwenen er in de EU 4 miljoen kleine boerenbedrijven.

Voor- en tegenstanders in het Europarlement waren het er dinsdag in Straatsburg eigenlijk wel over eens dat er niet één landbouwpakket kan gelden voor alle 27 EU-landen. Daarvoor zijn niet alleen de geografische verschillen en landschapstypen te groot, maar zijn er ook te grote verschillen in consumptie, draagkracht en bestedingsgedrag. 

Zo geeft een inwoner van Polen per jaar gemiddeld 4 euro aan biologisch voedsel uit, en in Denemarken 300 euro. Zo is de omvang van een gemiddelde boerderij in Frankrijk, Duitsland of Italië twee- tot driemaal zo groot als op Malta of Cyprus. Zo heeft bijna elk Nederlands of Deens dorp wel een biowinkel, maar moet je er in Polen 80 kilometer voor omrijden.

Wojciechowski reageerde tevreden en instemmend op het rapport dat het Europees Parlement dinsdag aannam over zijn 25-puntenplan. Vorig jaar maart presenteerde hij het EU-actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie, dat al was aangekondigd in de “van boer tot bord”-strategie en de strategie inzake biodiversiteit. 

Deze strategieën maken deel uit van de door het Europarlement geaccepteerde Europese Green Deal, maar zijn in landbouwkringen omstreden omdat er veel klimaat- en milieu aspecten in zitten. Bovendien wordt er volgens velen te weinig rekening gehouden met de agrarische praktijk op het boerenerf. Wojciechowski vindt het huidige landbouwbeleid een goed compromis tussen ecologen en boeren, zo zei hij in zijn toelichting

De Oostenrijkse Europarlementariër Simone Schmiedtbauer, als rapporteur van de landbouwcommissie, heeft de afgelopen maanden een boer-vriendelijke versie opgesteld van Wojciechowski’s bio-plan. In haar rapport wordt enerzijds het belang van ‘overstappen op biologisch’ gesteund en benadrukt, maar wordt anderzijds het ‘streefcijfer’ van 25 procent biologische landbouw losgelaten (en niet eens genóemd !). 

De Nederlandse Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA) zei daarover: “Het is belangrijk dat we de landbouwsector verduurzamen en dat een aanzienlijk deel van de landbouwgrond toegewezen wordt aan organische, biologische landbouw. Dit is niet alleen beter voor het milieu maar ook voor dierenwelzijn.”

Verenigd Links en De Groenen hebben nog geprobeerd via een amendement dat ‘streefgetal’ van een kwart biologische landbouw in 2030 in de teksten te krijgen, maar daar was geen meerderheid voor. Met grote meerderheid stemde het EP in met Schmiedtbauer’s ‘meer genuanceerde’ en ‘boer-vriendelijke’ versie van Wojciechowski’s ‘ruwe versie’ van het bio-actieplan.

Populair

Nederlands proces bij EU-Hof tegen verbod pulsvisserij

Nederland gaat naar het Europese Hof van Justitie om het pulsvisverbod aan te vechten. Volgens minister Schouten (LNV) zijn er door...

Spanje vraagt België opnieuw om uitlevering Catalaanse politicus

De voormalige Catalaanse regio-president Carles Puigdemont heeft zich in Brussel gemeld bij de Belgische justitie. Het Spaanse Hooggerechtshof had maandag opnieuw...

Labour’s tweede man treedt ook af; verlies gematigde anti-Brexiteers

In Groot-Brittannië heeft Tom Watson, de plaatsvervangend partijleider van de Labourpartij, geheel onverwachts zijn aftreden aangekondigd. Hij stelt zich niet verkiesbaar...

Slowakije gaat daders van moord op journalist Kuciak toch vervolgen

Justitie en politie in Slowakije hebben bijna twee jaar na de moord op journalist Jan Kuciak en zijn verloofde aanklachten ingediend...

BuZa roept Nederlanders in Bagdad op Irak zo snel mogelijk te verlaten

Er moet een einde komen aan de huidige "cyclus van geweld" in Irak voordat de situatie helemaal uit de hand loopt....

Net binnen

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.

Ook Nederland beperkt technologie-verkoop aan Chinese industrie

Nederland en Japan gaan samen met de Verenigde Staten de verkoop van halfgeleider-machines aan China beperken. Daardoor kunnen de Chinezen niet zelf...