Landbouwcommissie EP: agrarische sector ook in corona-herstelfonds

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft aan de vooravond van doorslaggevende financiële besprekingen nogmaals bij de Europese Commissie er op aangedrongen niet te bezuinigen op de GLB-landbouwsubsidies. De EU-Commissarissen presenteren naar verwachting vandaag hun ingrijpende herziening van alle Europese begrotingen.

In een niet-bindende resolutie herhaalt de Landbouwcommissie dat het gekant is tegen GLB-bezuinigingen, en dat het bedrag voor landbouwbeleid op het huidige niveau moet worden gehandhaafd. In eerdere documenten is door de EU-Commissie een miljardenbezuiniging op GLB ingeboekt. Bovendien moeten er nu honderden miljarden extra aangeboord worden voor een corona-megahulppakket. De resolutie om níet te bezuinigen komt half mei in stemming in het voltallige Europarlement, nádat de nieuwe begrotingen 2021-2027 zijn gepresenteerd.

Omdat niet te verwachten valt dat de nieuwe begrotingen op tijd gereed zijn, heeft de Landbouwcommissie er unaniem alvast mee ingestemd dat de huidige regels en procedures voor GLB ook volgend jaar (2021) worden toegepast. En voor alle zekerheid hebben ze dat ook alvast voor 2022 besloten.

Zoals te verwachten viel, bepleiten de EP’ers verder dat de agrarische sector ook toegang kunnen krijgen tot het nieuwe corona-herstelfonds, zodat boeren net als andere bedrijfstakken vergoedingen kunnen krijgen voor inkomensverlies door ongunstige weersomstandigheden en van uitbraken van dier- of plantenziekten of andere plagen.

Het parlement waarschuwde eind vorig jaar al dat uitstel van de EU-langetermijnbegroting de EU-burgers en bedrijven zou schaden en drong er bij de Commissie op aan een noodplan in te dienen. De hervorming van het Europese landbouwbeleid hangt nauw samen met de aangescherpte plannen voor Milieu- en Klimaatbeleid in de Green Deal, en dat is weer afhankelijk van de EU-begroting op lange termijn 2021-2027. Daarover moeten uiteindelijk de 27 regeringen, de Europese Commissie en het Europees Parlement het met elkaar eens worden.

In de vergadering van de Landbouwcommissie werd ook bekend dat veertig Europarlementariërs van vrijwel alle partijen uit twaalf agrarisch-georiënteerde landen aan Landbouwcommissies Janusz Wojchiechowski gevraagd hebben de planten- en bloementeelt alsnog in aanmerking te laten komen voor een tijdelijk corona-overbruggingskrediet. Daarvoor zal Wojchiechowski eerst nog extra geld moeten lospeuteren.

In de brief wordt gewaarschuwd voor een domino-effect waarbij ook gespecialiseerde winkels kunnen weggevallen. De laatste tijd zijn veel festiviteiten en evenementen afgelast waardoor de bloemen- en plantensectoren al grote verliezen lijdt. Het domino-effect brengt de gehele sector aan de rand van de afgrond, aldus de brief.