Landbouwcommissie probeert EU-verbod chemicaliën tegen te houden

agriculture, tractor spraying pesticides on field farm

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft op tientallen onderdelen een afwijzend standpunt ingenomen over de voorgestelde halvering van het gebruik van gevaarlijke chemicaliën in de Europese landbouw.

Ook verwerpt de Landbouwcommissie vrijwel alle amendementen die de Milieucommissie heeft opgesteld over  het voorstel van de Europese Commissie. Of het binnenkort tot een besluit komt, staat nog niet vast.

De vermindering hoeft – wat de Landbouwcommissie betreft – pas in te gaan in 2035 (in plaats van 2030), de EU-landen zelf moeten er meer over te zeggen krijgen,  en de reductiedoelstelling wordt 35 procent ( in plaats van 50). De Landbouwcommissie nam een niet-bindende aanbeveling van rapporteur Clara Aguilera (S&D) aan met 26 stemmen voor, 9 tegen en 3 onthoudingen.

Daarmee wordt het hele SUR-dossier niet alleen over de komende verkiezingen (juni 2024) heen getild, maar ook doorgeschoven naar de Commissie ná de komende Commissie (2025 – 2030).

Daar waar envi-rapporteur Sarah Wiener (Groenen) van de Milieucommissie volgende week de voorstellen wil uitbreiden, bracht Aguilera maandag meer dan honderd amendementen in stemming om het SUR-chemicaliënvoorstel fors in te perken. Sommige amendementen werden met kleine meerderheid aangenomen en bij anderen staakten de stemmen (en werden dus afgewezen).

De Landbouwcommissie wil niks weten van een ‘verbod’ (maar hooguit van een ‘beperking’), wil geen ‘verantwoording’ (maar hooguit een ‘melding’), en verwerpt een nieuw soort ‘beschermde gebieden’. Bovendien worden meerdere aanvullende eisen gesteld. Zo wil de Landbouwcommissie nu al vastgelegd zien dat vergoedingen of premies niet betaald zullen worden uit de huidige landbouwbegroting (maar moet er ‘nieuw geld’ komen). 

Ook moeten er eerst nieuwe natuurvriendelijke ‘groene’ bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn voordat van inperking van de huidige chemicaliën sprake kan zijn. Bovendien moeten groene middelen niet alleen ‘beschikbaar’ zijn, maar (voor de landbouwers) ook betaalbaar, en bovendien moeten ze (voor de oogst) net zo effectief zijn. 

Alleen over ‘financiering’ heeft de Landbouwcommissie een medebeslissende stem; op alle andere onderdelen beslist de Milieucommissie of de Handelscommissie. Om de bezwaren tegen betaling vanuit het Landbouwbudget weg te nemen, heeft envi-rapporteur Wiener compromissen aangeboden maar die heeft de Landbouwcommissie al ‘op voorhand’ afgewezen.

Nu de twee parlementscommissies hun standpunten innemen, maakt het Europees Parlement de weg om het tripartite trilogieoverleg met de EU-landen en de EU-Commissie op gang te brengen. Maar dan moeten wel de 27 LNV-ministers eerst nog tot een gezamenlijk standpunt komen.

Omdat het Europees Parlement het vorige week eens is geworden over het nieuwe (verkleinde) Green Deal-takenpakket van de nieuwe Green Deal-commissaris Maros Sefcovic als opvolger van Frans Timmermans, is inmiddels in Brussel afgesproken dat het opgestarte drie-partijen-overleg over de Natuurherstelwet in november wordt afgerond, en dat de triloog over de SUR-pesticiden ‘na de Kerst’ op gang komt….