Landbouwcommissie wil uitleg over ‘vasthouden’ van JRC-studie

De Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) wil van de Europese Commissie opheldering over het aanvankelijk stilhouden van een studie naar de mogelijke gevolgen van de van-boer-tot-bord-strategie in de landbouw.

Ruissen wil daarover in de eerstkomende plenaire vergadering van het Europees Parlement Klimaatcommissaris Frans Timmermans ter verantwoording roepen.

Die nieuwe voedselstrategie is vorige maand in een gecombineerde vergadering van de Milieucommissie en de Landbouwcommissie van het Europarlement met ruime meerderheid aanvaard, kort nadat een studie van het EU-onderzoeksbureau JRC was gepresenteerd over de gevolgen voor de landbouw van zo’n nieuwe voedsel- en biodiversiteitsstrategie.

Volgens agrarische organisaties blijkt uit de studie onder meer dat de landbouwproductie kan afnemen, dat de voedselprijzen kunnen stijgen, dat de import kan toenemen en de export kan afnemen.

Vanuit de Landbouwcommissie en ook door veel LNV-ministers is al bij de Klimaatplannen van de Green Deal, bij het nieuwe GLB-landbouwbeleid en bij het nieuwe F2F-voedselbeleid gevraagd om een ‘doorrekening’ van de mogelijke kosten.

De Europese nieuwssite Euractiv onthulde vorige week dat het JRC-rapport in januari op ambtelijk niveau gereed was, maar dat de Europese Commissie het pas in augustus – tijdens het zomerreces – naar het Europarlement had doorgestuurd. De onderzoekers benadrukken zelf dat hun rapport niet volledig is, en dat nog veel maatregelen onzeker zijn.

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski reageerde vorige week verontwaardigd op het verwijt van Euractiv dat hij het rapport zou hebben ‘achtergehouden’ om het pas in het vakantiereces door te sturen. In een twitterbericht wees hij erop dat hij het rapport had vastgehouden omdat de onderzoekers zelf al constateerden dat hun onderzoek niet volledig was, en daarmee hun berekeningen ook niet.

Zo wijzen de JRC-onderzoekers er op dat het eetpatroon en consumentengedrag van het publiek niet valt te voorspellen als sommige voedselproducten door strengere milieueisen duurder worden, of uit de winkelschappen verdwijnen. Ook blijkt uit de studie dat in handelsverdragen nog niet goed afgeschermd is hoe moet worden omgegaan met de import van goedkopere maar vervuilende producten

Omdat EU-politici om een vollédige doorrekening van álle gevolgen hadden gevraagd, heeft de Europese Commissie na januari nog geprobeerd de hiaten in het onderzoek op te vullen, zo legde commissaris Wojciechowski uit.

Pas toen het ook voor de Commissarissen Timmermans, Kyriakides en Wojciechowski duidelijk werd dat de gevraagde doorrekening niet tot in detail te leveren is, is besloten het rapport alsnog naar de ENVI- en AGRI-commissies door te sturen.

Wojciechowski liet twee weken geleden via een Twitterbericht al weten dat een volledige doorrekening van alle gevolgen pas in de loop van komend jaar mogelijk zal zijn, als alle 27 EU-landen hun nationale strategische plannen ( NSP ‘s) bij Brussel hebben ingediend.