woensdag 29 maart 2023
Home EP Landbouwcommissie zet rem op EU-plan voor halvering kunstmest

Landbouwcommissie zet rem op EU-plan voor halvering kunstmest

Het Zweedse EU-voorzitterschap komt dit halfjaar niet met een afgerond voorstel voor duurzaam gebruik van pesticiden in de landbouw, maar hooguit met een uitgeklede versie ervan.

De Zweedse LNV-minister Peter Kullgren zegt dat het eerdere verzoek van de EU-landbouwministers voor aanvullende berekeningen leidt tot vertraging. Hooguit komt er alleen een voorstel over onderdelen waarvoor de nieuwe berekeningen niet van toepassing zijn.

EU-commissaris Stalle Kyriakides (Voedselveiligheid) moet uiterlijk medio maart reageren op het LNV-ministersverzoek voor aanvullend onderzoek, maar voordien is er geen Europese landbouwraad.

Voorzitter Norbert Lins van de Landbouwcommissie heeft mede daarom  parlementsvoorzitter Roberta Metsola gemeld dat zijn commissie géén advies over het SUR-voorstel zal uitbrengen, zolang dat aanvullende onderzoek er niet is. Het dossier staat niet formeel op de agenda van de AGRI-commissie, die maandag en dinsdag in Brussel vergadert. 

In reactie daarop heeft inmiddels ook voorzitter Pascal Canfin van de ENVI-milieucommissie parlementsvoorzitter Metsola erop gewezen dat het pakket onder de regie van zijn ENVI-commissie valt, en dat de AGRI-rapporteurs en de LNV-ministers het parlementswerk min of meer saboteren.

Canfin wees er ook op dat, ondanks het ministersverzoek om meer informatie, het Zweedse voorzitterschap twee weken geleden in de ENVI-commissie nog sprak van het “meest waarschijnlijke doel voor een voortgangsrapportage in juni”. De LNV-ministers vergaderen pas eind maart. Als Zweden de zaak niet kan afronden, komt het in het tweede halfjaar terecht op het bordje van Spanje.

“Het voornemen van de AGRI-commissie om het parlementaire werk aan het voorstel op te schorten, zou de afronding van deze belangrijke wet in de huidige zittingsperiode in gevaar brengen”, zegt Canfin. Op grond van de huidige procedures kan een verzoek om aanvullend onderzoek leiden tot een half jaar vertraging, waarna de Europese Commissie alsnog kan beslissen het voorstel toch in te dienen voor een triloog-behandeling.

Eerder hebben de Commissarissen Kyriakides, Timmermans en Sinkevicius gezegd dat ze  niet aansturen op een ramkoers maar in een driepartijenoverleg bereid zijn tot compromissen met ministers en politici. Landbouwcommissaris Wojciechowski maakte eerder al duidelijk dat er nergens een ‘totaalverbod’ komt, en dat gebruik van chemicaliën ‘als laatste redmiddel’ toegestaan blijft.

NB: in een eerdere versie van dit artikel stond abusievelijk dat het SUR-voorstel ook over vermindering van kunstmest gaat.

Populair

Landbouwministers hikken tegen invoeringsdatum van hun nsp’s aan

Op hun maandelijkse EU-beraad zullen de 27 LNV-ministers zich maandag buigen over de vraag of de EU extra maatregelen moet nemen...

Trekkerbetoging in Brussel door Europese boeren gaat niet door

De landbouwdemonstratie die op 13 en 14 december in Brussel zou worden gehouden, gaat niet door. De betoging met trekkers zou...

Europese sancties tegen Russische Wagner-huurlingen en Myanmar

Wagner levert en verhuurt beveiligers en gewapende milities in landen als Libië, Syrië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De sancties treffen ook drie...

Landbouw-politici in EU verdeeld over ‘verplichting’ 25% biologisch

De landbouwcommissie van het Europees Parlement wil Europese boeren de tijd geven om over te schakelen naar meer biologische landbouw. Het...

Amerikaanse landbouw vreest voor prijsopdrijving in kunstmesthandel

De Amerikaanse Landbouwminister Tom Vilsack heeft wereldwijde leveranciers van kunstmest gewaarschuwd de prijzen niet onnodig op te drijven. Hij waarschuwde de...

Net binnen

Frankrijk schort opvang Ierse kalver-export in Cherbourg op

De Franse autoriteiten hebben de twee opvangstations voor jonge kalveren in de haven van Cherbourg tot nader order gesloten. Daardoor is de...

Aanhoudende droogte bedreigt oogsten in EU-landen

Volgens een nieuw rapport van de Europese Commissie is de droogte van de afgelopen maanden de ergste in meer dan een eeuw,...

Alsnog extra EU-rapport over minder chemicaliën in de landbouw

De Europese Commissie komt binnenkort toch met aanvullend onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verminderen van het gebruik van chemicaliën in de...

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...