Landbouwcommissie zet rem op EU-plan voor halvering kunstmest

Het Zweedse EU-voorzitterschap komt dit halfjaar niet met een afgerond voorstel voor duurzaam gebruik van pesticiden in de landbouw, maar hooguit met een uitgeklede versie ervan.

De Zweedse LNV-minister Peter Kullgren zegt dat het eerdere verzoek van de EU-landbouwministers voor aanvullende berekeningen leidt tot vertraging. Hooguit komt er alleen een voorstel over onderdelen waarvoor de nieuwe berekeningen niet van toepassing zijn.

EU-commissaris Stalle Kyriakides (Voedselveiligheid) moet uiterlijk medio maart reageren op het LNV-ministersverzoek voor aanvullend onderzoek, maar voordien is er geen Europese landbouwraad.

Voorzitter Norbert Lins van de Landbouwcommissie heeft mede daarom  parlementsvoorzitter Roberta Metsola gemeld dat zijn commissie géén advies over het SUR-voorstel zal uitbrengen, zolang dat aanvullende onderzoek er niet is. Het dossier staat niet formeel op de agenda van de AGRI-commissie, die maandag en dinsdag in Brussel vergadert. 

In reactie daarop heeft inmiddels ook voorzitter Pascal Canfin van de ENVI-milieucommissie parlementsvoorzitter Metsola erop gewezen dat het pakket onder de regie van zijn ENVI-commissie valt, en dat de AGRI-rapporteurs en de LNV-ministers het parlementswerk min of meer saboteren.

Canfin wees er ook op dat, ondanks het ministersverzoek om meer informatie, het Zweedse voorzitterschap twee weken geleden in de ENVI-commissie nog sprak van het “meest waarschijnlijke doel voor een voortgangsrapportage in juni”. De LNV-ministers vergaderen pas eind maart. Als Zweden de zaak niet kan afronden, komt het in het tweede halfjaar terecht op het bordje van Spanje.

“Het voornemen van de AGRI-commissie om het parlementaire werk aan het voorstel op te schorten, zou de afronding van deze belangrijke wet in de huidige zittingsperiode in gevaar brengen”, zegt Canfin. Op grond van de huidige procedures kan een verzoek om aanvullend onderzoek leiden tot een half jaar vertraging, waarna de Europese Commissie alsnog kan beslissen het voorstel toch in te dienen voor een triloog-behandeling.

Eerder hebben de Commissarissen Kyriakides, Timmermans en Sinkevicius gezegd dat ze  niet aansturen op een ramkoers maar in een driepartijenoverleg bereid zijn tot compromissen met ministers en politici. Landbouwcommissaris Wojciechowski maakte eerder al duidelijk dat er nergens een ‘totaalverbod’ komt, en dat gebruik van chemicaliën ‘als laatste redmiddel’ toegestaan blijft.

NB: in een eerdere versie van dit artikel stond abusievelijk dat het SUR-voorstel ook over vermindering van kunstmest gaat.