donderdag 2 februari 2023
Home EP Lenaers (CDA): meer EU-geld nodig voor hulp Afghaanse vluchtelingen

Lenaers (CDA): meer EU-geld nodig voor hulp Afghaanse vluchtelingen

Het Europees Parlement wil dat Afghanen die in hun land in humanitaire nood verkeren eenvoudiger naar de Europese Unie kunnen komen. Zo moeten er ook speciale visa voor vrouwen komen, en humanitaire corridors voor vluchtroutes naar aangrenzende buurlanden.

Ook gaat het om steun voor politieke opposanten van de Taliban en Afghanen die voor EU-landen of buitenlandse missies hebben gewerkt, zo meldt een persbericht van het Liaisonbureau van het EP in Nederland.

Het merendeel van de Afghanen dat gevaar loopt zal waarschijnlijk vluchten naar opvangkampen in de regio, zoals in buurlanden Iran, Pakistan en Tadzjikistan. Voor hen moeten er humanitaire corridors komen van en naar de Afghaanse grens. De EU-landen moeten de opvangende buurlanden ook helpen met het uitdelen van voedsel, water en medicijnen, maar ook met het opzetten van sanitaire voorzieningen.

Sinds enige tijd was het in enkele EU-landen, waaronder Nederland, gewoonte om afgewezen Afghaanse asielzoekers terug te sturen naar Afghanistan omdat het daar weer veilig zou zijn. Vanwege de machtsovername van de Taliban wil het Europarlement echter dat EU-landen asielaanvragen van Afghanen opnieuw beoordelen.

Dat geldt ook voor afgewezen Afghanen die nog in de EU zijn. In ieder geval mogen EU-landen die nu niet gedwongen terugsturen, zo vindt een meerderheid van het Europees Parlement.

‘Mensen die vluchten voor oorlog en geweld moeten zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis opgevangen worden, maar de internationale gemeenschap, inclusief de Europese Unie, moet bereid zijn de landen rondom Afghanistan bij te staan’, zegt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers. Hij wil dat de EU daarvoor snel veel extra geld vrijmaakt. Met alleen honderd miljoen komen we er niet.’

Het vertrek van de Amerikaanse en internationale strijdkrachten uit Afghanistan is een teken van gezamenlijk falen van beleid en strategie van het Westen op het gebied van buitenlandse zaken en veiligheid, zo merkten Europarlementariërs op. Hier moeten serieuze lessen uit getrokken worden. Dit falen werkt in het voordeel van niet-westerse mogendheden en Afghaanse buurlanden zoals Pakistan, China en Rusland.

Populair

Voorraad Chinese varkens na de varkenspest weer op oude niveau

In China is de omvang van de varkenspopulaties grotendeels hersteld van de terugval door de Afrikaanse varkenspest (AVP). Zoals het Chinese...

Europese scheepvaart en transport moeten ook minder lucht vervuilen

De Europese scheepvaart veroorzaakt ongeveer een vijfde van de wereldwijde uitstoot door schepen. Niet alleen het Europese vracht- en autoverkeer is...

Oekraïne kampt ondanks EU-steun nog steeds met corruptie en fraude

De Europese Rekenkamer (ERK) zegt dat Oekraïne, ondanks steun en subsidie van de EU, nog steeds kampt met grootschalige corruptie. De...

Europarlement stelt doelen vast voor VN-klimaattop Glasgow vast

De Milieucommissie van het Europees Parlement wil op de VN-klimaattop in november in Glasgow dat de EU pleit voor het geleidelijk...

Toekomstvisie Arla: zuivelindustrie staat voor een beslissend moment…

De Europese zuivelcoöperatie Arla Foods heeft haar nieuwe vijfjarenstrategie onthuld. Daarin wordt aangestuurd op meer duurzaamheid en meer bio, en zal...

Net binnen

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.

Ook Nederland beperkt technologie-verkoop aan Chinese industrie

Nederland en Japan gaan samen met de Verenigde Staten de verkoop van halfgeleider-machines aan China beperken. Daardoor kunnen de Chinezen niet zelf...