Meer Europeanen kampen met geldzorgen door stijgende inflatie

Foto: Christian Dubovan via Unsplash

In alle EU-landen maken meer dan zeven op de tien inwoners zich zorgen over de stijgende kosten van het levensonderhoud, met uitschieters in Griekenland (100%), Cyprus (99%), Italië en Portugal (beide 98%). In Nederland ligt dit cijfer lager dan het Europees gemiddelde: 81%. Dat blijkt uit het  jongste opinie-onderzoek Eurobarometer van het Europees Parlement.

Een indicator van toenemende economische beperkingen is de stijging van het percentage Europeanen dat “meestal” of “soms” problemen heeft met het betalen van rekeningen. Dat EU-gemiddelde is afgelopen jaar gestegen van 30 naar 39 procent. In Nederland is dit minder zichtbaar: 16% van de Nederlanders geeft aan “meestal” of “soms” problemen te hebben met het betalen van rekeningen. Dat is een daling van 1% vergeleken met vorig jaar.

De tweede meest genoemde zorg met 82% is de dreiging van armoede en maatschappelijk uitsluiting. Dit ligt in Nederland lager; 72% van de ondervraagden maakt zich zorgen over deze uitsluiting. Op een gedeelde derde plaats van zorgen staan klimaatverandering en een mogelijjke uitbreiding van de oorlog in Oekraïne naar andere landen met 81%. 

De cijfers over klimaat zijn in Nederland vergelijkbaar met de rest van de EU maar deze zorgen staan voor Nederlanders op de tweede plaats: 80% van de ondervraagden maakt zich zorgen over klimaatverandering. 62% van de Nederlanders is bezorgd over de uitbreiding van de oorlog in Oekraïne naar andere landen.

Uit de Eurobarometer blijkt dat de gevolgen van de crises zich steeds sterker doen voelen. Bijna de helft van de EU-bevolking (46%) zegt dat hun levensstandaard al is verminderd door de Covid-19-pandemie en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. In Nederland ligt dat niveau lager, 33% van de ondervraagden valt binnen deze categorie. 

Tegelijkertijd versterkten de recente crises en met name de oorlog van Rusland tegen Oekraïne de steun van de burgers voor de Europese Unie: 62% vindt het EU-lidmaatschap een “goede zaak”, een van de hoogste resultaten sinds 2007. 78% van de Nederlandse ondervraagden vindt het EU-lidmaatschap een “goede zaak”.