woensdag 8 februari 2023
Home EP Meer Europeanen kampen met geldzorgen door stijgende inflatie

Meer Europeanen kampen met geldzorgen door stijgende inflatie

In alle EU-landen maken meer dan zeven op de tien inwoners zich zorgen over de stijgende kosten van het levensonderhoud, met uitschieters in Griekenland (100%), Cyprus (99%), Italië en Portugal (beide 98%). In Nederland ligt dit cijfer lager dan het Europees gemiddelde: 81%. Dat blijkt uit het  jongste opinie-onderzoek Eurobarometer van het Europees Parlement.

Een indicator van toenemende economische beperkingen is de stijging van het percentage Europeanen dat “meestal” of “soms” problemen heeft met het betalen van rekeningen. Dat EU-gemiddelde is afgelopen jaar gestegen van 30 naar 39 procent. In Nederland is dit minder zichtbaar: 16% van de Nederlanders geeft aan “meestal” of “soms” problemen te hebben met het betalen van rekeningen. Dat is een daling van 1% vergeleken met vorig jaar.

De tweede meest genoemde zorg met 82% is de dreiging van armoede en maatschappelijk uitsluiting. Dit ligt in Nederland lager; 72% van de ondervraagden maakt zich zorgen over deze uitsluiting. Op een gedeelde derde plaats van zorgen staan klimaatverandering en een mogelijjke uitbreiding van de oorlog in Oekraïne naar andere landen met 81%. 

De cijfers over klimaat zijn in Nederland vergelijkbaar met de rest van de EU maar deze zorgen staan voor Nederlanders op de tweede plaats: 80% van de ondervraagden maakt zich zorgen over klimaatverandering. 62% van de Nederlanders is bezorgd over de uitbreiding van de oorlog in Oekraïne naar andere landen.

Uit de Eurobarometer blijkt dat de gevolgen van de crises zich steeds sterker doen voelen. Bijna de helft van de EU-bevolking (46%) zegt dat hun levensstandaard al is verminderd door de Covid-19-pandemie en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. In Nederland ligt dat niveau lager, 33% van de ondervraagden valt binnen deze categorie. 

Tegelijkertijd versterkten de recente crises en met name de oorlog van Rusland tegen Oekraïne de steun van de burgers voor de Europese Unie: 62% vindt het EU-lidmaatschap een “goede zaak”, een van de hoogste resultaten sinds 2007. 78% van de Nederlandse ondervraagden vindt het EU-lidmaatschap een “goede zaak”.

Populair

Bijna laatste kans voor meer Milieu en Klimaat in Europese landbouw

De meeste EU-landen zijn bereid in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (glb) iets meer tegemoet te komen aan wensen van het Europees...

EU onderzoekt Duitse heropening van jacht op wolven in weilanden

De Europese Commissie begint een onderzoek naar de jacht op wolven in de Noord-Duitse deelstaat Nedersaksen. De EU-commissie opent een zogenaamde...

Boeren houden ‘wereldmarkt’ in Rome bij VN-top over de honger

In Rome hebben enkele honderden boeren en voedselproducenten op het historische marktplein Circo Massimo betoogd voor een betere wereldwijde voedselvoorziening. Zij...

Pluimvee Colombia en Peru kan wel wat Nederlandse kennis gebruiken

Door de aanhoudende groei van pluimvee-consumptie herbben Colombia en Peru steeds meer behoefte aan buitenlandse investeringen en kennis. Daarbij wordt ook...

Duitse politici zwijgen in tv-debat over toekomst van de landbouw

Ook in het tweede live-debat op de Duitse televisie tussen de drie lijsttrekkers is zondagavond opnieuw amper gesproken over de landbouw,...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.