maandag 29 mei 2023
Home EP Milieutop Madrid: Europarlement roept Klimaatnoodtoestand uit

Milieutop Madrid: Europarlement roept Klimaatnoodtoestand uit

Het Europees Parlement heeft de Klimaat-noodtoestand uitgeroepen. Daarnaast geeft het de EU-delegatie opdracht om een hogere klimaatambitie te eisen bij de klimaattop in Madrid (COP25). Voor deze klimaattop in december is de Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) de delegatieleider van het Europees Parlement.

Het Europarlement wil een ambitieuzere Europese opstelling in Madrid dan de Europese milieuministers en de Europese Commissie, legt Eickhout uit. Dit is het duidelijkst als het gaat om het ophogen van de Europese CO2-doelstelling. Waar de andere twee Europese instellingen om de hete brei heen draaien, is het Europarlement kraakhelder: de doelstelling moet van 40 procent minder uitstoot naar op z’n minst 55 procent minder. “Reken maar dat ik dat standpunt zal verdedigen in Madrid”, aldus Eickhout. De EU moet uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn en zich hiertoe verbinden tijdens de VN-conferentie in Madrid in december, aldus het Parlement.

De resolutie over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu werd aangenomen met 429 stemmen voor, 225 stemmen tegen, bij 19 onthoudingen. Het Europees Parlement heeft de resolutie over de VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25) aangenomen met 430 stemmen voor, 190 stemmen tegen, bij 34 onthoudingen.

Een aantal landen, lokale overheden en wetenschappers heeft verklaard dat onze planeet wordt geconfronteerd met een klimaat-noodtoestand. De Europese Commissie heeft al voorgesteld om de netto-uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2050 tot nul terug te brengen, maar de Europese Raad heeft dit voorstel nog steeds niet goedgekeurd: Polen, Hongarije en Tsjechië zijn tegen.

De EP-leden willen ook dat de Europese Commissie ervoor zorgt dat alle relevante wetten en begrotingsvoorstellen volledig in overeenstemming zijn met de doelstelling om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 °C te beperken.

De Europarlementariërs benadrukken ook dat de huidige luchtvaart- en scheepvaart-ambities op het gebied van emissiereducties niet voldoende zijn om de langetermijndoelstelling van klimaatneutraliteit te halen. Alle landen zouden de uitstoot van de internationale scheepvaart en luchtvaart moeten meetellen in hun berekeningen over luchtvervuiling, aldus de EP-leden. Ze vragen tevens aan de Commissie een voorstel te doen om de maritieme sector op te nemen in de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS).

Het Parlement vindt dat EU-landen hun bijdragen aan het internationale Groene Klimaatfonds minstens moeten verdubbelen. De EU-lidstaten zijn de grootste publieke financiers van Klimaatbeleid, en de EU-begroting moet voldoen aan internationale verplichtingen. Dus als in Madrid besloten wordt tot méér Klimaatbeleid, moet er ook méér EU-geld voor beschikbaar komen.

“Het Europees Parlement heeft een ambitieus standpunt ingenomen in de aanloop naar de komende COP 25 in Madrid. Gezien de klimaat- en milieucrisis is het van essentieel belang om onze CO2-uitstoot in 2030 met 55% te verminderen. Het is ook een duidelijke en actuele boodschap aan de Europese Commissie die over een paar weken de Green Deal publiceert”, zei Pascal Canfin (ReNew, FR), voorzitter van de EP-commissie voor Milieubeheer.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Ophef over uitspraken van Belgische premier tegen natuurherstel

Uitspraken van de Belgische premier Alexander De Croo hebben in het Belgische politieke stelsel tot een controverse geleid omdat de nationale premier...

Timmermans maant EU-politici naar de agri-onderhandelingstafel

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk...

Landbouw- en milieuclubs willen échte aanpassing in Mercosur

Een koepel van tientallen Europese en Zuid-Amerikaanse landbouwclubs en milieu- en ontwikkelingsorganisaties dringen in een gezamenlijk manifest bij de Europese Commissie aan...