donderdag 30 maart 2023
Home EP Milieutop Madrid: Europarlement roept Klimaatnoodtoestand uit

Milieutop Madrid: Europarlement roept Klimaatnoodtoestand uit

Het Europees Parlement heeft de Klimaat-noodtoestand uitgeroepen. Daarnaast geeft het de EU-delegatie opdracht om een hogere klimaatambitie te eisen bij de klimaattop in Madrid (COP25). Voor deze klimaattop in december is de Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) de delegatieleider van het Europees Parlement.

Het Europarlement wil een ambitieuzere Europese opstelling in Madrid dan de Europese milieuministers en de Europese Commissie, legt Eickhout uit. Dit is het duidelijkst als het gaat om het ophogen van de Europese CO2-doelstelling. Waar de andere twee Europese instellingen om de hete brei heen draaien, is het Europarlement kraakhelder: de doelstelling moet van 40 procent minder uitstoot naar op z’n minst 55 procent minder. “Reken maar dat ik dat standpunt zal verdedigen in Madrid”, aldus Eickhout. De EU moet uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn en zich hiertoe verbinden tijdens de VN-conferentie in Madrid in december, aldus het Parlement.

De resolutie over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu werd aangenomen met 429 stemmen voor, 225 stemmen tegen, bij 19 onthoudingen. Het Europees Parlement heeft de resolutie over de VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25) aangenomen met 430 stemmen voor, 190 stemmen tegen, bij 34 onthoudingen.

Een aantal landen, lokale overheden en wetenschappers heeft verklaard dat onze planeet wordt geconfronteerd met een klimaat-noodtoestand. De Europese Commissie heeft al voorgesteld om de netto-uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2050 tot nul terug te brengen, maar de Europese Raad heeft dit voorstel nog steeds niet goedgekeurd: Polen, Hongarije en Tsjechië zijn tegen.

De EP-leden willen ook dat de Europese Commissie ervoor zorgt dat alle relevante wetten en begrotingsvoorstellen volledig in overeenstemming zijn met de doelstelling om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 °C te beperken.

De Europarlementariërs benadrukken ook dat de huidige luchtvaart- en scheepvaart-ambities op het gebied van emissiereducties niet voldoende zijn om de langetermijndoelstelling van klimaatneutraliteit te halen. Alle landen zouden de uitstoot van de internationale scheepvaart en luchtvaart moeten meetellen in hun berekeningen over luchtvervuiling, aldus de EP-leden. Ze vragen tevens aan de Commissie een voorstel te doen om de maritieme sector op te nemen in de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS).

Het Parlement vindt dat EU-landen hun bijdragen aan het internationale Groene Klimaatfonds minstens moeten verdubbelen. De EU-lidstaten zijn de grootste publieke financiers van Klimaatbeleid, en de EU-begroting moet voldoen aan internationale verplichtingen. Dus als in Madrid besloten wordt tot méér Klimaatbeleid, moet er ook méér EU-geld voor beschikbaar komen.

“Het Europees Parlement heeft een ambitieus standpunt ingenomen in de aanloop naar de komende COP 25 in Madrid. Gezien de klimaat- en milieucrisis is het van essentieel belang om onze CO2-uitstoot in 2030 met 55% te verminderen. Het is ook een duidelijke en actuele boodschap aan de Europese Commissie die over een paar weken de Green Deal publiceert”, zei Pascal Canfin (ReNew, FR), voorzitter van de EP-commissie voor Milieubeheer.

Populair

Alles van boeren ván en óp het veld moet straks in één EU-administratie

Onderhandelaars van het Europees Parlement en van de 27 Landbouwministers hebben een compromis bereikt over verplichte identieke administratie en toezicht op...

Russen ‘versoepelen’ blokkade van de Oekarïense Zwarte Zeehavens

Het Russische leger heeft het Oekraïense Slangeneiland verlaten. Volgens het Russische ministerie van Defensie doen ze dit om te laten zien...

Hitte en droogte teisteren Franse en Spaanse landbouwgebieden

In de Europese Unie blijven hitte en droogte vooral de zuidelijke EU-landen in hun greep houden. In Frankrijk klinkt vanuit agrarische...

Europarlement stemt maandag in met meer hernieuwbare energie

Het Europees Parlement stelt maandag in Straatsburg naar verwachting in met een nieuwe EU-richtlijn voor hernieuwbare energie. Met de stijgende energierekeningen...

Europarlement: Rutte moet niet zo moeilijk doen over komst Roemenië

Het Europees Parlement vindt dat de Nederlandse premier Rutte niet langer zo moeilijk moet doen over de toelating van Roemenië tot...

Net binnen

Frankrijk schort opvang Ierse kalver-export in Cherbourg op

De Franse autoriteiten hebben de twee opvangstations voor jonge kalveren in de haven van Cherbourg tot nader order gesloten. Daardoor is de...

Aanhoudende droogte bedreigt oogsten in EU-landen

Volgens een nieuw rapport van de Europese Commissie is de droogte van de afgelopen maanden de ergste in meer dan een eeuw,...

Alsnog extra EU-rapport over minder chemicaliën in de landbouw

De Europese Commissie komt binnenkort toch met aanvullend onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verminderen van het gebruik van chemicaliën in de...

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...