Minimumpakket voor EU-brede gehandicaptenkaart

Er komt een EU-brede gehandicaptenkaart die een minimum-standaard instelt voor ondersteuning van gehandicapten. Ook wordt de al bestaande Europese invaliden-parkeerkaart voor personen met een handicap geactualiseerd. 

De EMPL-commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken heeft donderdag in Brussel unaniem ingestemd met een rapport van de Slowaakse liberaal Lucia Duris over de criteria voor zo’n eerste EU-brede gehandicaptenkaart. Ongeveer 87 miljoen mensen in Europa leven met een of andere vorm van handicap. Zij ondervinden regelmatig hindernissen bij reis en verblijf in andere Europese landen omdat hun handicapstatus niet overal gelijkelijk wordt erkend. 

Ieder EU-land heeft tot nu toe zijn eigen regels voor het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart. De nieuwe kaart is ook geldig in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

In september kwam de Europese Commissie met een voorstel dat ervoor moest zorgen dat beide kaarten het recht op vrij verkeer voor personen met een handicap vergemakkelijken. Mensen met een beperking zullen bij reis en verblijf in andere Europese landen dezelfde toegang hebben tot speciale voorwaarden, voorkeursbehandelingen en parkeerrechten. 

De afgelopen jaren had de Europese Commissie al een proef gedaan met de harmonisatie van reeds bestaande nationale gehandicaptenkaarten uit acht landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Met de EU-kaart krijgen gehandicapten een voorkeursbehandeling in verschillende openbare en particuliere diensten, zoals openbaar vervoer, culturele evenementen, vrijetijds- en sportcentra en musea. Dat kan onder andere middels gratis toegang, verlaagde tarieven, prioritaire toegang, persoonlijke assistentie en mobiliteitshulpmiddelen. 

Nu het Europees Parlement de weg heeft vrijgemaakt voor een laatste onderhandelingsronde met de 27 VWS-ministers, is het de bedoeling de besluitvorming nog voor de Europese verkiezingen van juni af te ronden.