Nederlandse kiezers geven EU-Defensie hogere prioriteit

De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft duidelijk invloed op hoe Europeanen denken over de aanstaande Europese verkiezingen. Acht op de tien EU-burgers (81%) vinden de verkiezingen van 6-9 juni door de geopolitieke situatie nog belangrijker. Ook de meeste Nederlandse burgers (88%) zijn het hiermee eens. 

De laatste Eurobarometer-enquête van het Europees Parlement laat een positieve trend zien voor belangrijke verkiezingsindicatoren. In Nederland geeft 86% geeft aan waarschijnlijk te gaan stemmen. Dit is iets hoger dan het EU-gemiddelde. De interesse in het stemmen is onder Nederlanders gestegen in vergelijking met dezelfde periode vóór de verkiezingen in 2019. 

In Nederland staan naast EU-defensie (50%), vooral migratie en asiel (48%), klimaatverandering (45%) hoog op de prioriteitenlijst van de kiezers. Maar voor de gemiddelde EU-burger zijn dat de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting (33%), volksgezondheid (32%), economie en nieuwe banen (31%), en pas daarna EU-defensie en veiligheid (31%). 

In tegenstelling tot de gemiddelde EU-burger vinden Nederlanders de thema’s volksgezondheid (16%) en steun aan de economie en het creëren van nieuwe banen (11%) minder belangrijk voor deze verkiezingscampagne. 

83% van de Nederlandse burgers (81% in de EU) heeft een positief of neutraal beeld van het Europees Parlement, terwijl slechts 17% negatief is (18% in de EU). Bovendien zou een meerderheid in Nederland (55%) willen dat het EP een belangrijkere rol gaat spelen. 37% wil juist het tegenovergestelde, wat hoger ligt dan het EU-gemiddelde (28%). Verder vindt 80% dat Nederland, over het geheel genomen, voordeel heeft van het EU-lidmaatschap. 

In reactie op de resultaten van de enquête voegde EP-voorzitter Metsola hieraan toe: “Het Parlement en de Europese Unie hebben de afgelopen jaren een ongekende prestatie geleverd. We zijn geconfronteerd met uitzonderlijke en uitdagende omstandigheden, maar we zijn er sterker en eensgezinder uitgekomen.”