Nederlandse Europarlementariërs verdeeld over van-boer-tot-bord

De Nederlandse leden van het Europees Parlement hebben zeer verdeeld gestemd over een groot pakket wijzigingsvoorstellen voor een nieuwe Europese voedselstrategie, van-boer-tot-bord (F2F). Voor Nederland zal die strategie invloed hebben op de stikstofuitstoot, die door de grote veestapel de hoogste van Europa is.

Alleen Jan Huitema (VVD), Mohammed Chahim (PvdA) en Anja Hazenkamp (PvdD) stemden er voor. De twee CDA’ers Esther de Lange en Annie Schreijer-Pierik onthielden zich van stemming, en Rob Rooken (FvD) en Bert-Jan Ruissen (SGP) stemden tegen.

De Boer-tot-Bord-strategie stelt plannen voor om de voetafdruk van de veestapel te verminderen, en het aandeel biologische landbouw te vergroten. Ook het gebruik van kunstmest pesticiden zal worden teruggebracht.

Jan Huitema (VVD, Renew Europe), zei dat er in de eerste plannen onvoldoende rekening werd gehouden met de praktijk van de boer. ‘Daarom ben ik blij dat mede dankzij mijn bijdrage aan dit rapport een duidelijk signaal wordt gegeven aan de Europese Commissie. We moeten ruimte geven aan de diversiteit aan agrarische ondernemers, inzetten op innovatie, en wetgeving baseren op wetenschappelijke kennis”, aldus Huitema.

De Nederlandse PvdA’er Mohammed Chahim noemde de promotie van de biologische landbouw een goede ontwikkeling. Het is belangrijk om boeren te helpen verduurzamen, en dit ook te promoten en te belonen.

Chahim vindt het belangrijk dat de Boer-tot-Bord-strategie voldoende oog heeft voor de kleine boer. In het huidige systeem raken zij hun producten volgens hem niet kwijt op de lokale markt omdat de huidige leveringsketen zo vervormd is. Grote supermarktketens worden rijk met de producten van de boeren.

De strategie biedt betere bescherming van hun producten en stimuleert de verkoop van lokale, biologische producten. Chahim: “De uitdrukking ‘wat de boer niet kent, dat eet ie niet’ geldt voor ons allemaal. Als je weet waar je melk vandaan komt, smaakt die een stuk lekkerder”.

Daarnaast heeft de AGRI-landbouwcommissie afgelopen week met overgrote meerderheid ingestemd met de drie nieuwe verordeningen die samen met nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid gaan vormen.

Bij de stemming bleek dat zowel de conservatieve rechtse fracties (ECR en ID) als de radicaal linkse oppositie (GUE/NGL) de plannen steunen, en de liberalen (Renew) en christendemocraten (EVP) ook grotendeels voor zijn. De Groenen stemden tegen, de sociaaldemocraten (S&D) zijn verdeeld zijn. In november volgt in de plenaire zitting van het voltallige Europarlement de definitieve stemming.

De tekst zal naar verwachting worden goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer, mogelijk tijdens de zitting van november.