woensdag 7 december 2022
Home EP Nederlandse Europolitici betreuren uitstel gebruik 'groene' kunstmest

Nederlandse Europolitici betreuren uitstel gebruik ‘groene’ kunstmest

De Nederlandse Europarlementariërs in de EU-Landbouwcommissie reageren teleurgesteld op het nog niet overal toelaten van bewerkte natuurlijke kunstmestvervangers. De Europese Commissie zegt dat over toelating van groene mestvervangers pas op z’n vroegst in de loop van volgend jaar wordt besloten. 

Europees Commissaris Janusz Wojciechowski wil toelating van nieuwe middelen koppelen aan afspraken over minder gebruik, vast te leggen in een ‘nutriënten management plan’. Brussel vindt dat er in waterrijke gebieden nog teveel nitraat in het bodem- en drinkwater terecht komt. 

De drie Nederlanders in de Landbouwcommissie Ruissen (SGP), Schreijer-Pierik (CDA) en Huitema (VVD) hadden begin deze week nogmaals aangedrongen op toelating. Nederland kent een mestoverschot. Dat neemt alleen maar toe als vanaf komend jaar de ‘derogatie’ wegvalt. 

Bert-Jan Ruissen (SGP) toonde zich ernstig teleurgesteld in het hernieuwde uitstel. Zijn VVD-collega Jan Huitema spreekt van ‘een dode mus’. Ruissen greep woensdagavond meteen de plenaire vergadering van het Europees Parlement aan voor een noodkreet. Buiten de reguliere agenda om kreeg hij korte spreektijd om te reageren op de teleurstellende Commissie-bekendmaking. 

Ruissen riep de EC op om kunstmestvervangers een echte kans te geven. “U gaat op zoek naar kunstmest in Oman, Turkmenistan en Qatar, terwijl een belangrijk deel van de oplossing gewoon hier in de EU aanwezig is: nutriënten uit dierlijke mest die we zelf verwerken kunnen tot kwalitatief hoogwaardige, hernieuwbare meststoffen.

Het is een oplossing die de Commissie weer helemaal onbenut laat. Ik weet één ding: als de Commissie vasthoudt aan allerlei voorwaarden, zullen in grote delen van de EU kunstmestvervangers niet van de grond komen”, aldus Ruijsen.

Populair

Duitse landbouw vraagt toelating nieuwe gen-techniek CRISPR/cas

Duitse landbouworganisaties hebben de nieuwe centrumlinkse ‘stoplicht-coalitie’ opgeroepen om nieuwe gen-technieken zoals CRISPR/cas te gaan toestaan voor meer voedselzekerheid en duurzaamheid...

Europarlement wil loonkloof voor vrouwen kleiner en hoger pensioen

Het Europarlement wil maatregelen om de loonkloof van werkende vrouwen te beslechten, en ook om huislijk geweld tegen vrouwen aan te...

Frankrijk sleutelt aan EU-toekomst; nu even geen boze boeren op straat

Frankrijk vervult de komende zes maanden het voorzitterschap van de Europese Unie. Dat tijdelijke voorzitterschap zal vooral in het teken staan...

Vogelgriep: Franse zuidwest-hoek ontruimt pluimvee op grote schaal

In de landen van de Europese Unie zijn er geen tekenen van versoepeling van de situatie met de vogelgriep. Het Friedrich...

Blokkade containervervoer; Russen stoppen met export van kunstmest

Het Russische ministerie van Handel en Industrie heeft de mestproducenten van het land aanbevolen de export tijdelijk stop te zetten. Een...

Net binnen

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...

Europese landen op weg naar uitbreiding van EU en Schengen-regio

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken hakken komende week knopen door over de toelating van twee of drie nieuwe EU-lidstaten, en over uitbreiding...

Europese Commissie komt met eerste regels voor koolstof-landbouw

Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft de eerste EU-regels gepresenteerd voor het organiseren van een bedrijfs- en verdienmodel voor koolstoflandbouw. Met deze zogeheten certificering...