maandag 29 mei 2023
Home EP Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Daarmee volgt de ENVI-commissie het eerder door EU-diplomaten uitgewerkte compromis om minder veehouderijen onder de uitstootregeling te brengen, en om de criteria voor pluimvee- en varkenshouderijen minder te verlagen.

De milieucommissie wil het bovendien mogelijk maken dat EU-landen voor ‘kleine’ bedrijven straks de vergunningplicht kunnen vervangen door een registratieplicht met minder administratieve rompslomp.

Bovendien voorziet het nu geaccepteerde compromis erin dat een uitzondering wordt gemaakt voor alle extensieve veehouderij; de RIE-regeling gaat alleen voor intensieve veebedrijven gelden. Daarnaast wordt de periode voor invoering langer uitgesmeerd, en worden drempels opgeworpen tegen ‘meer import en weglekken naar het buitenland’ door invoering van het wederkeringsheidsbeginsel.

Aanvankelijk wilden Milieucommissaris Virginius Sinkevicius en Klimaatcommissaris Frans Timmermans vrijwel alle veehouderijen onder de vervuilingsregels brengen zoals die al sinds 2010 bestaan voor tienduizenden industriële bedrijfsactiviteiten. Aanvankelijk zei de Europese Commissie dat dat alleen zou gaan gelden voor de hele grote veehouderijen, maar die inschatting bleek gebaseerd op verouderde cijfers. 

Niet alleen de landbouwcommissie van het Europees Parlement maar ook LNV-ministers van meerdere EU-landen hadden bovendien bedenkingen tegen ‘de administratieve heisa voor allerlei nieuwe vergunningen’. Verscheidene EU-fracties en LNV-ministers willen de veehouderij er geheel buiten laten, maar dat pleidooi leidde tot verzet.

Niet alleen andere sectoren zoals transport of bouw of scheepvaart, maar ook intensieve dier- en veehouderij moeten straks gebruik maken van de best-beschikbare technieken tegen lucht- en bodemvervuiling, zo wordt betoogd.

De verwachting is nu dat het voltallige Europees Parlement in juni of juli een definitief standpunt inneemt. Dan zal blijken of er een meerderheid is om de melkkoeien er volledig buiten te houden. Daarna kunnen de triloog-onderhandelingen met Europese Commissie en de EU-Milieuministers nog dit jaar worden afgerond.

Populair

Inmiddels is een derde van Polen besmet met Afrikaanse varkenspest

Het aantal officiële registraties van Afrikaanse Varkenspest op Poolse boerderijen is in enkele dagen explosief gestegen, en in één klap van...

Nederlandse MH17-activisten onder regie van Russische spionagedienst

Het onafhankelijke Brits-Nederlandse onderzoekscollectief Bellingcat zegt dat de Russische militaire inlichtingendienst GROe actief Nederlandse internetsites en journalisten van propagandamateriaal voorziet in...

Brits-Europees handelsakkoord na Brexit probeert export te redden

Het ziet ernaar uit dat de Britse regering en de Europese Commissie er nu snel in zullen slagen om na maandenlange...

Breuk en tweespalt binnen Duitse radikale boerenkoepel LsV

Binnen de Duitse ‘radikale’ agrarische koepel Land schafft Verbindung (LsV) heeft zich een scheuring voorgedaan. In vier deelstaten hebben de boze...

Britten vragen de EU om uitstel in ‘worstjesoorlog’ in Noord-Ierland

Groot-Brittannië heeft de Europese Unie in de ‘worstenoorlog’ nog eens drie maanden uitstel gevraagd voor de douanecontrole op import van gekoelde...

Net binnen

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Ophef over uitspraken van Belgische premier tegen natuurherstel

Uitspraken van de Belgische premier Alexander De Croo hebben in het Belgische politieke stelsel tot een controverse geleid omdat de nationale premier...

Timmermans maant EU-politici naar de agri-onderhandelingstafel

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk...

Landbouw- en milieuclubs willen échte aanpassing in Mercosur

Een koepel van tientallen Europese en Zuid-Amerikaanse landbouwclubs en milieu- en ontwikkelingsorganisaties dringen in een gezamenlijk manifest bij de Europese Commissie aan...