zaterdag 30 september 2023
Home EP Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Daarmee volgt de ENVI-commissie het eerder door EU-diplomaten uitgewerkte compromis om minder veehouderijen onder de uitstootregeling te brengen, en om de criteria voor pluimvee- en varkenshouderijen minder te verlagen.

De milieucommissie wil het bovendien mogelijk maken dat EU-landen voor ‘kleine’ bedrijven straks de vergunningplicht kunnen vervangen door een registratieplicht met minder administratieve rompslomp.

Bovendien voorziet het nu geaccepteerde compromis erin dat een uitzondering wordt gemaakt voor alle extensieve veehouderij; de RIE-regeling gaat alleen voor intensieve veebedrijven gelden. Daarnaast wordt de periode voor invoering langer uitgesmeerd, en worden drempels opgeworpen tegen ‘meer import en weglekken naar het buitenland’ door invoering van het wederkeringsheidsbeginsel.

Aanvankelijk wilden Milieucommissaris Virginius Sinkevicius en Klimaatcommissaris Frans Timmermans vrijwel alle veehouderijen onder de vervuilingsregels brengen zoals die al sinds 2010 bestaan voor tienduizenden industriële bedrijfsactiviteiten. Aanvankelijk zei de Europese Commissie dat dat alleen zou gaan gelden voor de hele grote veehouderijen, maar die inschatting bleek gebaseerd op verouderde cijfers. 

Niet alleen de landbouwcommissie van het Europees Parlement maar ook LNV-ministers van meerdere EU-landen hadden bovendien bedenkingen tegen ‘de administratieve heisa voor allerlei nieuwe vergunningen’. Verscheidene EU-fracties en LNV-ministers willen de veehouderij er geheel buiten laten, maar dat pleidooi leidde tot verzet.

Niet alleen andere sectoren zoals transport of bouw of scheepvaart, maar ook intensieve dier- en veehouderij moeten straks gebruik maken van de best-beschikbare technieken tegen lucht- en bodemvervuiling, zo wordt betoogd.

De verwachting is nu dat het voltallige Europees Parlement in juni of juli een definitief standpunt inneemt. Dan zal blijken of er een meerderheid is om de melkkoeien er volledig buiten te houden. Daarna kunnen de triloog-onderhandelingen met Europese Commissie en de EU-Milieuministers nog dit jaar worden afgerond.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Duitsland doet niet genoeg voor de natuur; behoud en herstel nodig

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Duitsland niet genoeg doet om de natuur te beschermen. De EU-rechters oordeelden dat Duitsland...

Nederlandse consul: agrarische band met Oekraïne juist nu versterken

De Nederlandse landbouwraad in Oekraïne, Reinoud Nuijten, vindt dat de Nederlandse landbouw juist nu al de banden met Oekraïense agrarische sector moet...

Glyfosaat in EU-landbouw: tot nu toe alleen Duitsland en Oostenrijk tegen

Oostenrijk heeft zich nu ook publiekelijk uitgesproken tegen verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden in de Europese landbouw. Deze aankondiging komt kort...

Al honderden dode Spaanse koeien door besmettelijke koeienkoorts

In Spanje zijn de afgelopen weken al honderden koeien doodgegaan aan een epizoötische hemorragische ziekte EHD. Die besmettelijke koeienkoorts is verwant aan...

Rekenkamer: EU-subsidie wijnindustrie leidt amper tot meer ‘groene’ wijn

Bij de toekenning van subsidies aan de Europese wijnindustrie wordt amper gelet op milieueffecten en worden er nauwelijks duurzaamheidsvoorwaarden aan verbonden. Dat...