Opnieuw debat in Europarlement over gebruik glyfosaat in landbouw

EP Plenary session - Oral question - Key objectives for the CITES CoP19 meeting in Panama

De Partij voor de Dieren probeert deze week in het Europees Parlement een mogelijk besluit over verlengde toelating van glyfosaat in de landbouw tegen te houden. De Europese Commissie wil het gebruik nog eens tien jaar toestaan, hoewel een meerderheid van het Europarlement in 2017 uitsprak dat het middel verboden moest worden. 

De Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp heeft een discussie over een glyfosaatverbod op de agenda van de plenaire vergadering gezet, en zal naar verwachting daarover om een uitspraak vragen. Een dergelijk amendement zou in de plenaire vergaderweek van 16 oktober in stemming kunnen komen. Dat is enkele dagen nadat de 27 EU-landen het voorstel voor het eerst bespreken, en er mogelijk over stemmen.

Volgens Hazekamp heeft onderzoek aangetoond dat 63 procent van alle Nederlanders glyfosaat-sporen in het lichaam heeft. “Niemand heeft baat bij een nieuwe tienjarige vergunning voor dit gif, behalve de pesticide-industrie”.

Bij de laatste verlenging van toelating, in 2017, was er onder de EU-landen geen meerderheid voor een verbod, mede  omdat niet onomstotelijk was vastgesteld dat het middel gevaarlijk voor mens en milieu is. Daarom werd een vijfjarige periode afgesproken waarin twee EU-instanties (ECHA en AFSA) nader aanvullend onderzoek zouden doen. Dat zou ook tijd geven voor het introduceren van alternatieven.

Beide instanties concludeerden onlangs dat voortgezet gebruik kan, als er extra maatregelen komen tegen uitspoeling van de pesticiden naar oppervlaktewateren. Ook moeten er andere sproeiers worden gebruikt tegen verwaaiing van het spul.

Een hard veto tegen de nieuwe glyfosaat-toelating kan enkel worden uitgesproken door een gekwalificeerde meerderheid van EU-landen (55 procent van de EU-landen met samen 65 procent van de bevolking). Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde onlangs voor een motie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks die het  Nederlandse kabinet opdraagt om in Brussel tegen de nieuwe glyfosaat-toelating te stemmen. Ook andere EU-landen, waaronder Duitsland en Oostenrijk, pleiten daar voor.

In Nederland en België is het gebruik van glyfosaat verboden voor individuen, maar niet in de land- en tuinbouw. In Portugal is het gebruik ervan in de openbare ruimte verboden. In Tsjechië is het sinds 2019 beperkt maar niet verboden. Duitsland is van plan glyfosaat eind 2023 te verbieden.

Van Nederland is bekend dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen is, maar dat de demissionaire Landbouwminister Piet Adema nog geen standpunt heeft ingenomen: hij wacht daarmee op een ambtelijk technisch advies van het Ctgb. Hij zou vóór 13 oktober de Kamer daarover informeren.