woensdag 8 februari 2023
Home EP Rampenfonds en meerjarenbudget EU-landbouw moeten fors hoger

Rampenfonds en meerjarenbudget EU-landbouw moeten fors hoger

Europees landbouwcommissaris Wojciechowski vindt dat de EU een groter crisisfonds nodig heeft om calamiteiten te kunnen opvangen. Volgens hem is het huidige rampenfonds alleen geschikt om klappen van kleine marktverstoringen en -omwentelingen op te vangen.

De coronacrisis en de Russische oorlog tegen Oekraïne tonen aan dat het crisisfonds alleen incidenteel kan worden ingezet, op beperkte schaal.

In een bespreking met het Europees Parlement in Straatsburg zei Wojciechowski dat de EU-landen zelf in een betere positie dan de Commissie zijn als het gaat om het toekennen van crisishulp. De EU heeft de regels verruimd waarmee EU-landen hun bedrijfstakken incidentele financiële steun mogen verlenen. Ook opent het nieuwe landbouwbeleid mogelijkheden voor nationale afwijkingen.

Tegelijkertijd zei Wojciechowski dat hij overweegt om dit jaar de crisisreserve weer open te stellen, maar daar moeten de EU–landen dan wel mee instemmen en ook zelf geld voor vrijmaken. Hij maakte al eerder (bij onder meer de vogelgriep en de varkenspest)  duidelijk dat crisishulp op EU-schaal hooguit een druppel op de gloeiende plaat zal zijn. Als het onder alle boeren in de EU zou worden verdeeld, er voor elke boerderij slechts ongeveer 50 euro beschikbaar zou zijn.

Volgens Wojciechowski is de oplopende inflatie voor veel boeren een veel groter probleem.. Die inflatie is niet in alle lidstaten hetzelfde, wat tegenreacties vanuit Brussel bemoeilijkt. Hongaarse boeren worden momenteel het hardst getroffen door prijsstijgingen. De situatie is ook moeilijk in de Baltische staten, evenals in Roemenië en Bulgarije. 

Door de hoge inflatie en de impact ervan op de Europese landbouw zou de Europese landbouwbegroting in de nieuwe meerjarenraming aanzienlijk verhoogd moeten worden, zo hield Wojciechowski het Europees Parlement voor. Dat nieuwe meerjarenprogramma gaat pas in 2028 in, als er een na de verkiezingen van 2024 een nieuwe Commissie zit. Wel is de huidige ploeg commissarissen van plan hun begrotingen ‘aan te passen aan de nieuwe realiteit ‘. 

De huidige landbouwbegroting (270 miljard euro), is ongeveer een derde van de totale EU-begroting. Dit budget is de afgelopen maanden echter aanzienlijk uitgeput als gevolg van de ongebreidelde inflatie, Volgens de EU-landbouwchef is een groter budget nodig om zowel de voedselzekerheid voor de Europese Unie te waarborgen, als landbouw, milieu en plattelandsgemeenschappen te beschermen.

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.